Grupa gradjanaBU2

vuk V 1

Reagovanje prenosimo integralno.

U skladu sa Rješenjem o zonama sanitarne zaštite izvorišta Bolje sestre Regionalni vodovod je želio da se nakon naučnih ispitivanja konačno odredi precizna granica Treće zone sanitarne zaštite. U tom cilju je i urađen Izvještaj o uspostavljanju Treće sanitarne zaštite (ZSZ) izvorišta Bolje sestre.
Urađena je jedna Revizija ovog Izvještaja od strane „Energoprojekta – Hidroinžinjeringa“ iz Beograda i druga od najeminentnijih crnogorskih stručnjaka iz oblasti geologije i hidrologije.
Kako bi Izvještaj upodobili pozitivnim zakonskim propisima Crne Gore od strane Geoprojekta urađen je: Glavni projekat o oderđivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite izvorišta „Bolje Sestre“ Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje.
Ovim projektom je predviđeno da se proširi Druga zona sanitarne zaštite i precizno utvrde granice Treće zone. Navedeni Glavni projekat je dostavljen Upravi za vode za dobijanje novog Rješenja o zonama sanitarne zaštite.
Međutim, umjesto da kao što je uvijek radila u sličnim situacijama prihvati Glavni projekat Uprava za vodu je angažovala petočlanu komisiju. Već prilikom formiranja komisije javlja se problem, angažovana su lica koja su eksponirana kao zagovornici stava da nelegalna eksploatacija i pijeska ne utiče na izdašnost izvorišta Bolje sestre. Što je široj javnosti već poznato. Samim tim postavilo se s pravom pitanje objektivnosti komisije.

vuk V 2
Upravo ta očekivana neobjektivnovnost je ispoljena u Izvještaju njihovog stručnog tima.
Paušalnim i neargumntovanim ocjeneama predloženo je da se ne prihvati Glavni projekat koji je odrađen od strane eksperata koje je angažovao Geoprojekt iz Podgorice. Jednostavno rečeno ovakvo odbijanje Glavnog projekta „liči na na presudu bez suđenja, odnosno potvrđuje da će bilo kakva argumentacija Glavnog projekta suprotna njihovom predubjeđenju biti nedovoljna da se ono promijeni. Može Regionalni vodovod sprovoditi istraživanja do mile volje opet „zemlja neće biti okrugla“.
Na ovaj način je omogućeno komisiji Uprave za vodu da praktično negira politiku i sve do sada postignute rezultate Vlade Crne Gore, nadležnih organa i institucija, Regionalnog vodovoda i brojnih nevladinih organizacija na planu zaustavljanja ekocida koji je zadesio korito rijeke Morače i izvorište Bolje sestre i njihovog nastojanja da se saniraju posledice tog ekocida kao i obezbijedi uredno vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja, bez kojeg nema razvoja turizma u Crnoj Gori pa samim tim ni Crne Gore.
Dakle, na jednoj strani imamo višegodišnja naučna istraživanja a na drugoj predubjeđenje, koje se ne temelji na naučnim ispitivanjima. Oni se praktično zalažu za isključivanje Zetske ravnice i vodotoka Morače i Cijevne iz zona sanitarne zaštite te samim tim legalizuje nelegalna eksploatacija odnosno aboliraju njeni nosioci.
Autorski tim Regionalnog vodovoda je dao odgovore na primjedbe date u Izvještaju komisije. Na argumentovan i stručan način demantovao je neargumntovane i paušalne primjedbe i reklo bi se razobličio šta je krajnji cilj.
Šira javnost je upoznata da je Regionalni vodovod u saradnji sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma organizovao izgradnju pješčane ustave u koritu rijeke Morače. To je jedno od predloženih hitnih rješenja za zaustavljanje trenda pada, odnosno povećanje izdašnosti za 50 do 100 l/s. Izgradnja pješčane ustave je ujedno poslužila za ispitivanje povezanosti nivoa vode u koritu rijeke Morače i nivoa izdašnosti izvorišta Bolje sestre, što je istraživanjima i potvrđeno - zaključuje se u saopštenju Udruženja Ekologa Primorje

Foto: Vuk Vujisić

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar