Reagovanje & Zahtjev

os jugosalviia

Prenosimo integralno...

Reagovanje opštinskog odbora Sindikata prosvjete Crne Gore u Baru na uslove rada i boravka u odjeljenjima u kojima su raspoređena djeca sa posebnim potrebama .
Zaposleni u barskoj OŠ Jugoslavija i zaposleni u barskim prosvjetnim ustanovama daju punu podršku roditeljima djece sa posebnim potrebama u njihovom zahtjevu da Ministarstvo prosvjete ispoštuje odluke komisije koja je zadužena za usmjeravanje djece sa smetnjama u razvoju i da se odobri dovoljan broj asistenata u nastavi za tekuću školsku godinu kako bi djeca koja su kategorisana mogla da ostvare svoje obrazovanje na način kako je to propisano zakonom .
Utvrđivanje potrebnog broja asistenata polazi od zakonskih odredbi kojima je definisana uloga tih izvršilaca.
Zakon je, jasno naveo na ulogu asistenata u nastavi kao tehničke podrške u pogledu obezbjeđivanja pristupa obrazovanju i obrazovnom postignuću za djecu sa teškim tjelesnim smetnjama, umjerenim intelektualnim smetnjama, bez ostatka vida, potpunim gubitkom sluha i iz spektra autizma . Po trenutnom stanju u OŠ Jugoslavija sva djeca koja imaju smetnje iz spektra autizma, a u rješenju nadležne komisije je striktno navedeno da moraju imati asistenta nemaju omogućenu pomoć cijelo vrijeme dok borave u školi.
Poseban problem predstavlja gubljenje kvaliteta nastave koja se pruža ostaloj djeci jer u određenim slučajevima kada asistent nije u učionici naročito u nižim razredima nastavnici moraju dodatno da posvete pažnju djeci koja imaju problem u socijalnom i emocionalnom prilagođavanju i da budu cijelo vrijeme fizički neposredno pored njih .
Opštinski odbor Sindikata prosvjete u Baru posebno apeluje na nadležno Ministarstvo da se promijeni način kategorizacije ili da se ispoštuju odluke nadležnih komisija i da za djecu sa posebnim potrebama koja su usnjerena na redovno pohađanje nastave obezbijedi podrška na koju djeca imaju pravo i potrebu po svim konvencijama o pravima djece i po važećim zakonima . 

Neobezbijeđen asistent u nastavi za dijete sa posebnim potrebama je višestruki problem . Samo dijete sa rješenjem ne može kvalitetno pratiti nastavu i ne može se adekvatno integrisati u odjeljenje , ostala djeca u odjeljenju takođe imaju ogromnih problema jer nemaju kvalitet nastave i radnu atmosferu u učionici kakva bi trebalo da bude . Kolege koje rade u neadekvatnim uslovima ne mogu pružiti odgovarajući kvalitet nastave niti djetetu sa posebnim potrebama niti ostalim učenicima što može dovesti do veoma velikih negativnih posledica po sve učenike u takvim odjeljenjima .
Gospodo , vi koji odlučujete o sudbinama ove djece molimo vas da razmislite o više stvari . Da li je moguće da u jednoj ustanovi bude 27 učenika sa rješenjem o potrebnom asistentu u nastavi a da se odobri samo 7 asistenata ? Da li ćete dozvoliti da trpi kvalitet nastave u cijeloj školi i da preko 600 učenika koji su u ovim odjeljenjima nemaju mogućnost adekvatnog obrazovanja jer dijelu djece sa posebnim potrebama nije odobren asistent koji im je potreban ? Da li smatrate da prosvjetni radnici sa ovakvim načinom organizacije nastavnog procesa mogu da pruže pun kvalitet nastave svim učenicima ? Mislite li da ovakav način kategorizacije i integracije može donijeti nešto pozitivno svim učesnicima nastavnog procesa ?
U potpunosti se slažemo sa roditeljima koji kažu “Čini se da donosioci odluka često ne znaju kako sve ovo izgleda u praksi, niti su upoznati sa realnim potrebama naše djece”.
U ime kolega zaposlenih u JU OŠ Jugoslavija apelujemo da se ovaj problem adekvatno riješi .
U potpisu Mićo Baltić, Predsjednik OO Sindikata prosvjete Bar

 

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

reklama

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar