Proslavljen Dan Fakulteta za poslovnu ekonomiju i pravo Bar

dan faksa

Obraćanje Dekana Prof. dr Rajko Novićevića prenosimo integralno.

Dan Fakulteta za poslovnu ekonomiju i pravo Bar protekao je u prijatnom ambijentu amfiteatra ustanove. Za sve prisutne organizovan je prigodan umjetnički program. Ujedno, svršenim studentima iz prethodne studijske godine, uručene su diplome o uspješno okončanim osnovnim ili postdiplomskim studijama.

Dekan Prof.dr Rajko Novićević:

Poštovani prijatelji, dragi gosti, uvažene koleginice i kolege, dame i gospodo, dragi diplomci...


Čestitam vam 2. jun Dan Fakulteta za poslovnu ekonomiju i pravo Bar.


U skladu sa našom, već dugogodišnjom tradicijom, na naš praznik, promovišemo, još jednu, novu generaciju diplomaca, sa željom i ambicijom da svoje znanje i svoje sposobnosti podare svojoj otadžbini, Crnoj Gori, ugrađujući tako sebe u temelje njenog daljeg razvoja i prosperiteta.
Pripala mi je posebna čast, privilegija ali i zadovoljstvo da vas sve pozdravim, a posebno vas, drage koleginice i kolege, nove pripadnike akademske zajednice. Mojim koleginicama i kolegama i meni lično bilo je posebno zadovoljstvo što smo sa još jednom sjajnom generacijom dijelili divna iskustva, obostrano učili i slobodno mogu reći uživali u procesu vašeg dodatnog sazrijevanja uočavajući vaš razvoj i napredak kako u obrazovnom i naučnom smislu tako i u ljudskom. Nadam se da smo na tom fonu uspjeli i time opravdali vaše povjerenje koje ste nam iskazali i povjerili ovom fakultetu vaš akademski razvoj. Samo po sebi povjerenje, njegovo stvaranje i održavanje ne smije biti jednokratna i površna spoznaja već trajna obaveza i odgovornost nas na fpep da tom zadatku odgovorimo. Povjerenje se teško stiče ali veoma lako gubi. Kontekst koji živimo, brze promjene i ono što one sa sobom donose, pozitivno i negativno, nameće potrebu permanentnog traganja za odgovorima koji se sa punim pravom, u prvom redu, očekuje od akademske zajednice. Nije dovoljno nešto konstatovati da postoji, analitičara i kvazi analitičara danas ne manjka, nužno je iznaći rješenja i dati odgovore na brojna pitanja i izazove koji stoje pred ovim društvom. Mnogo je lakše kritikovati nego kreirati. Naravno, kritika jeste iskaz svjesnosti da smo prepoznali problem i to je dobro i važno. Naše društvo i naša država zaista obiluje građom i materijalom za kritičare, i to sa punim pravom.


Našim tranzicionim, prevashodno vrijednosnim tumaranjima ne nazire se kraj i tako postajemo jedno umorno društvo hronično oprhvano samo nama svojstvenim dilemama. Uobličeni prošlošću, mitomanijom i nažalost samo deklarativno okrenuti ka budućnosti. Nemojte se baviti istorijskim hipokrizijama pokušavajući, uzaludno, poput alhemičara, mijenjati ono, što nam apsulutno ne donosi ništa, a uzima mnogo. Ne insistirajte na razlikama već na onom što nas spaja i što predstavlja bogatstvo i posebnost, rekao bih samo nama svojstvenu.
Gotovo da ne postoji savremeno društvo koje se više bavi onim što je bilo i što ne može promijeniti kao ovo naše, crnogorsko.
Drage mlade koleginice i kolege učinite sve da ne budete dio te matrice, već naprotiv, učinite sve da ne bi svi, kolektivno, potonuli u to živo blato. Vi ste budućnost ovog društva i države i time preuzmite i odgovornost da ga mijenjate i oblikujete, u krajnjem to jedino vama i pripada. Znam da je to lako reći ali trebamo shvatiti i kontekst vremena u kojem živite, a to je vrijeme upitnih vrijednosti.
Počev od porodice, a onda preko posla koji radite ili ćete raditi, uvijek imajte na umu osim lične i segment društvene odgovornosti. Budite beskompromisni borci za prave vrijednosti, a protiv idolopoklonstva, raznih medijski i na drugi način plasiranih kvazi vrijednosti i popularnosti oličenih u novom nazovi vrijednosnom miljeu različitih formata poput starleta, farmi, zadruga, ali ne samo njih, ne bih o tome dalje. Učinite sve da povratite autoritet obrazovanja, znanja i sposobnosti. Uslov za opstanak i razvoj jednog društva nijesu mediokriteti, samozvani analitičari i tumači nego znanja i sposobnosti.
Dragi diplomci, ovo je prilika i trenutak koji želim iskoristiti sa ciljem da afirmišem vaše pregalaštvo i uloženi ne mali trud i rad kroz ciklus studiranja, kako bi danas sa ponosom stali rame uz rame sa svim onim mladim ljudima koji kroz svoj rad i razvoj postaju kredibilni činioci razvoja našeg društva i države. Sjetite se vaših početaka i vaše odluke da počnete sa studijama. Vidite danas da je to bila velika i prava odluka koja za posljedicu ima najbrži i najcjelishodniji način da kroz sticanje novih znanja mijenjate svoje živote i živote vaših najbližih. Vaša odluka je time i značajnija što ne postoji isplativiji i pragmatičniji životni projekat od ulaganja u znanje.


Shvatite dragi prijatelji da uspjeh nije samo iskaz onog što trenutno radimo pa i što ćemo raditi, već on svoju genezu vuče i iz onog što smo činili ranije. Upravo vaš iskaz da ste se odlučili da završite studije i time steknete nova savremena naučna znanja postaje važna determinanta vašeg razvoja i jedna od najvažnijih kockica vašeg poslovnog, porodičnog i životnog uspjeha. Obrazovanje i jeste nit koja povezuje prošlost, sadašnjost i budućnost. Znanje kao njegov finalni proizvod je resurs koji ne nastaje iz ničega već samo iz posvećenog rada i učenja. Time pokazujete ne samo ličnu odgovornost i odgovornost prema svojoj porodici već i odgovornost prema društvenoj zajednici i društvu u cjelini.
Vodite računa o malim stvarima jer bez njih nikada nećete uraditi velike stvari.
Znanje je moć, i drage koleginice i kolege, to je jedino što predstavlja vašu posebnost i ono što vam niko i nikada ne može oduzeti. Kroz proces predavanja i drugih nastavnih aktivnosti na Fakultetu insistirali smo i pozivali vas da budete istinske kosmopolite, da razvijate i njegujete te vrijednosti i da ljude jedino razlikujete po njihovim sposobnostima, znanjima, umjenjima. Nema razvijenog društva, a u krajnjem i istinski pravednog i slobodnog bez tih vrijednosti. Svaki oblik društvene ili neke druge privilegovanosti, koji se ne temelji na postojanim i razvojnim vrijednostima, opšteprihvaćenim, znanju i sposobnostima, predstavlja put u neizvjesnost i beznađe. Budite istrajni i uporni na nimalo lakom putu mijenjanja prevashodno sebe, a time i društva u cjelini. Ne treba da upadate u zamku kritizerstva, kojeg smo svjedoci, takoreći svakodnevno, prosto smo zatrpani amaterskim pogledima, neutemeljenim tumačenjima pojedinih kvazianalitičara, ideoloških floskula, a sve to lijepo frazeološki upakovano i prijemčivo, već, radeći na sebi dajete ovom društvu novu vrijednost, novo nadahnuće i neophodnu mladalačku i intelektualnu energiju koju ono od vas očekuje, a koja mu je prijeko potrebna. Nemamo rezervno vrijeme, nemojte docniti. Nikada nemojte odustajati. Naknadnu pamet ostavite kao lijep materijal za memoare, kada za to dođe vrijeme, a koji vam ama baš ničemu neće koristiti.
Siguran sam da ste, u ovom ne tako malom vremenu, kroz zajednički rad sa nama dodatno sazreli, stekli nova znanja i usvojili nove vrijednosti koja će vam pomoći da uspijete na tom putu. I kao profesor i dekan osjetio bih vlastiti neuspjeh i poraz ako u ukupnoj interaciji nijesmo bar u malom procentu uticali da budete prevashodno i dobri ljudi.


Poštovani prijatelji, dan ustanove je uvijek i prilika da se podsjetimo na minuli period analizirajući realizaciju postavljenih ciljeva u skladu sa našom strategijom razvoja, njihova ishodišta i uložene napore u pravcu realizacije istih.
Ovom prilikom, uporedo sa realizacijom obrazovnog procesa, posebno želim afirmisati postignuća Fpep koji se ogledaju kroz realizaciju sljedećih aktivnosti:
• Uspješno realizovane mobilnosti nastavnog i administrativnog osoblja, kroz koje je osoblje Fakulteta za poslovnu ekonomiju i pravo Bar u prethodnih godinu dana svoje usavršavanje realizovalo na visokoškolskim ustanovama u Španiji (Haen), Sloveniji (Ljubljana) i Republici Turskoj (Sivas).
• Unaprijeđenje međunarodne saradnje kroz Erasmus+ program mobilnosti sa B2 Visokom šolom za poslovne vede Ljubljana, zahvaljujući kojoj je 1 student Fakulteta za poslovnu ekonomiju i pravo Bar na četvoromjesečnoj razmjeni i nastavu pohađa u glavnom gradu Slovenije, dok je 1 student Visoke šole za poslovne vede Ljubljana nastavu pratio u Baru;
• Internacionalizacija ustanove, kroz koncipiranih 11 MoU i 18 Erasmus+ aplikacija za projekte KA-171;
• Učešće u projektu po pozivu S3 pametne specijalizacije, kao član konzorcijuma u okviru aplikacije MED NETWORK;
• Članstvo nastavno osoblja i stručnog kadra FPEP Bar u okviru nacionalnih i međunarodnih tijela u koncipiranju različitih akata i dr. dokumenata: Streategije visokog obrazovanja Crne Gore, Naučni odbori konferencije COAST i EECME i sl.;
• Relicenciranje ustanove za obavljanje naučno-istraživačke djelatnosti, kao i zapažen istraživački rad nastavnog osoblja, koje je sa uspjehom publikovalo više naučnih radova na najprestižnijim SCI i SSCI listama po WoS;
• Uspješno okončan ponovni proces nadzorne provjere sistema menadžmenta, prema standardima: MEST EN ISO 9001:2016 i MEST ISO 21001:2018, prema kojem nije utvrđena nijedna neusaglašenost, od strane Crnogorskog instituta za sertifikaciju i kvalitet, kroz kontrolu eksternog eksperta za kvalitet;
• Učešće predavača Fakulteta za poslovnu ekonomiju i pravo Bar na velikom broju seminara, okruglih stolova, radionica obuka i dr. u Crnoj Gori i regionu, u cilju podizanja kvaliteta rada sa studentima i nastavnog procesa koji se odvija na ustanovi;
• Koorganizacija dvije međunarodne naučne konferencije sa uvaženim kolegama iz Ljubljane: „EECME 2022.“ i „Coast 2022.“ sa Fakultetom za menadžment Herceg Novi, koja je trenutno u toku;
• Podrška mnoštvu aktivnosti Studentskog parlamenta FPEP Bar u cilju promovisanja društvene odgovornosti i zdravih stilova života: akcija dobrovoljnog davanja krvi, čišćenje plaža, reciklaža, sportske aktivnosti i sl.;
• Realizacija niza projekata iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine i td.

Naučno istraživački rad predstavlja neodvojivi dio djelatnosti svake visoko obrazovne institucije. S ponosom ističem da su naši profesori, saradnici koji su na doktorskim studijama, magistranti, publikovali brojne naučne radove u naučnim časopisima koji se nalaze u referentnim naučnim bazama.
Sudionici smo brojnih akcija i aktivnosti koje su provođene u našem gradu Baru i državi i kao društveno odgovorna institucija uvijek smo pripravni podržati sve ono što predstavlja postignuće grada Bara i države u cjelini.


Dragi diplomci, otvarate novo poglavlje svog života. Bićete pred mnogim iskušenjima, mnoštvom životnih uspona i padova, ali budite uvijek smjeli i hrabri, uporni i istrajni i ostanite odvažni. Ne pozivajte se na sudbinu već je gradite i time ne dozvolite da vas ona izgrađuje.
Sanjajte snove i učinite sve da ih niko ne naruši. Mnogi vaši snovi mogu postati stvarnost samo onda ako imate hrabrosti i znanja da ih slijedite. Neka vam bude životna ambicija da postignete, a ne pobijedite druge. Budite istrajni i odvažni, jer kad prođe neko vrijeme bićete više razočarani stvarima koje nijeste učinili, nego stvarima koje jeste.
Bilo kojim poslom da se bavite budite i ostanite prevashodno ljudi. Znam da se to često, bar kratkoročno ne vrednuje ali je to osnovna paradigma opstanka društva.

Poštovani prijatelji,
U to ime želim vam puno lične i porodične sreće i uspjeha na nimalo lakom putu mijenjanja sebe i društva u kojem živimo. Bez primisli da budemo putokaz u lavirintu vaših života i procesa, osjećam potrebu da vam sugerišem da ne budete puki primaoci informacija nego ljudi čiju ćemo kreativnost i inventivnost kao društvo osjetiti, pozdraviti i podržati.
Ako nađete vremena i snage nemojte nas zaboraviti, bar se sjetite da smo postojali u vašim životima i pokušali pomoći vašem razvoju. Vaše uspjehe ovaj fakultet i njegovi profesori i saradnici doživljavaće kao svoje, a njegova vrata su vam uvijek otvorena.
Želim vam puno zdravlja, lične i porodične sreće kao i uspjeha u daljem profesionalnom radu, ličnom usavršavanju i napredovanju.

 

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

reklama

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar