Partnerstvo za otvorenu upravu

sast tanja 1

Održan prvi sastanak MSF “Bar za Bar”

Uključiti građane u ko-kreiranje Lokalnog akcionog plana Partnerstvo za otvorenu upravu

Opština Bar je u saradnji sa Međunarodnim republikanskim institutom (IRI) organizovala prvi sastanak multisektorskog foruma (MSF) “Bar za Bar”.

Sastanak je otvorila potpredsjednica Opštine Bar, mr Tanja Spičanović, koja je ukazala na značaj međusektorske saradnje u inicijativama koje poboljšavanju javne politike i približavaju zajednicu ostvarenju javnog interesa.

Marija Janković, program menadžerka, predstavila je članovima Foruma okvir i sadržaj podrške koju IRI obezbjeđuje u cilju pridruživanja prvih crnogorskih opština inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu na lokalnom nivou (POU), naglašavajući značaj uloge Foruma, njegovog inkluzivnog pristupa i uključenosti u postupak ko-kreiranja POU Lokalnog akcionog plana 2023-2024.

sast tanja 2

Članovi Foruma su definisali metode za učešće građana u kreiranju ovog dokumenta, kako bi osnažili primjenu principa dobrog upravljanja na lokalnim nivou, ali i ukazali na potrebu proaktivnije uloge mjesnih zajednica u zagovaranju interesa građana.

Prema ocjeni članova Foruma, neophodno je adekvatno komunicirati benefite učešća građana i zainteresovane javnosti u kreiranju javnih politika, kako bi one bile više zasnovane na realnim potrebama zajednice, na kvalitetnim analizama i dokazima, te primjerene postojećim resursima za njihovu realizaciju. Posebno je naglašena važnost jačanja povjerenja i otvorene komunikacije između lokalne uprave i zajednice.

Sastanku su prisustvovali članovi Foruma: Selveta Mustafić, Lara Dabanović, Damir Mašović i Ljubiša Tadić (Opština Bar), Marija Božović, (NVO Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj), Ivana Planinić i Goran Janković (NVO Gradionica).

Forum će funkcionisati kao radno tijelo otvorenog tipa u koji se tokom trajanja projekta mogu uključiti zainteresovane strane iz reda akademske zajednice, građanskih aktivista, organizacija civilnog društva i državnih institucija

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

reklama

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar