Regionalni vodovod Crnogorsko primorje saopštava ...

reg vod odbor 

Održana XII redovna sjednica Odbora direktora DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“

Odbor direktora DOO ,,Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ je na svojoj XII redovnoj sjednici razmatrao više tačaka Dnevnog reda usmjerenih na pitanja od vitalnog interesa za opstanak Regionalnog vodovoda.
Sjednici su, osim predsjednika i članova Odbora direktora, prisustvovali i VD izvršnog direktora, njegovi najbliži saradnici, kao i predsjednik Sindikalne organizacije DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“.
Konstatovano je da je uspješno protekla ljetnja sezona, odnosno, da je Regionalni vodovod obezbijedio neophodne količine vode Crnogorskom primorju. Iako su uslovi rada bili otežani, zahvaljujući angažmanu menadžmenta i tehničke službe, rad na zahvatu i dopremanju vode do opština na Crnogorskom primorju, uz punu saradnju sa lokalnim vodovodima, je besprekorno funkcionisao.
Ono što zabrinjava Regionalni vodovod jeste smanjenje izdašnosti vodoizvorišta ,,Bolje sestre“, te su u tom pravcu razmatrane mjere i aktivnosti koje je neophodno sprovesti, kako od strane Regionalnog vodovoda tako i od strane Vlade Crne Gore, resornog ministarstva i drugih relevantnih državnih organa i institucija. Postignut je dogovor da se, u cilju realnog sagledavanja, odnosno prezentovanja stanja i davanja konkretnih predloga za aktivnosti u predstojećem periodu, odnosno u prvoj polovini oktobra, organizuje Konferencija posvećena tim pitanjima koja bi okupila predstavnike svih zainteresovanih strana, dakle, vodovodnog sektora, rukovodstava Opština na Crnogorskom primorju, Vladinih institucija, te relevantnih državnih institucija uključenih u problematiku vodosnabdijevanja.
Kako prethodni izvršni direktor, prilikom usvajanja Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, nije ispoštovao zakonsku proceduru, odluke Odbora direktora kao i date objektivne primjedbe od strane zaposlenih, od novog VD izvršnog direktora je zatraženo da Odboru direktora dostavi tekst Predloga izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Odbor je ocijenio da je novi Predlog urađen u skladu sa svim zakonskim procedurama, te da su ispoštovane odluke Odbora direktora koje su donijete u pravcu poboljšanja ovog Akta, kao i da su uvažene primjedbe zaposlenih čime je izbjegnuto odlivanje finansijskih sredstava po osnovu potencijalnih tužbi zaposlenih. Dogovoreno je da se u tekst navedenog Akta uvrste sugestije i predlozi dati na samoj sjednici, te da se isti u prečišćenom obliku, na prvoj narednoj sjednici, dostavi Odboru na usvajanje.
Zaključeno je da je neophodno u najhitnijem roku sačiniti analizu stanja u Društvu, kako u orgaizacionom pogledu, tako i u finansijskom te, shodno tome, predložiti konkretne mjere u cilju generalnog unaprjeđenja funkcionisanja Društva, saopštila je medijima Služba za odnose s javnošću Regionalnog vodovoda doo Budva

 

 

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

reklama

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar