Počeli radovi na saniranju deponije Ćafe

otvaranje projekta 2

Radovi na sanacija nesanitarnog odlagališta “Ćafe” su počeli,a realizuju se kao dio Operativnog programa za regionalni razvoj. Evropska unija će uložoti 4,5 miliona eura za uređenje prostora lokaliteta Ćafe do kraja ove godine, što je 85 % od vrijednosti projekta. Ostatak novca obezbjeđuje država.


Piše: Biljana Dabić

Predstavnik delegacije EU u Crnoj Gori Anrej Lis, šef sektora za saradnju kazao je da je ovo važan dan za Bar i Crnu Goru.

"Danas smo ovdje da započnemo radove na zatvaranju deponije otpada Ćafe i da pomognemo Crnoj Gori da sačuva svoju divnu prirodu, na taj način omogući ćemo građanima da žive u čistijem okruženju. Nelegalno odlaganje otpada ugrožava zdravlje ljudi, zagađuje životnu sredinu i negativno utiče na turizam ekonomski razvoj", kazao je Lis dodajući da u skladu sa zakonima EU zabranjeno je odlaganje otpada na nekontrolisan način.

Prema pravilima EU, evropska komisija može podnijeti tužbu protiv država članica zbog divljih deponija kao što su Ćafe. Ista pravila će se primjenjivati i na Crnu Goru i zato želimo da vam pomognemo da zatvorite ovakve nekontrolisane deponije, kazao je Lis. Prema njegovim riječima, Crna Gora morati snositi trošak za svaku nelegalnu deponiju. On je naglasio da nekontrolisano odlaganje otpada mora da sezaustavi kako bi se spriječio rast troškova. Sredstva finansiranja su znak posvećenosti EU da zaštiti zdravlje građana i očuva životnu sredinu.

Generalni direktor Direktorata za upravljanje otpadom i komunalni razvoj - Ministarstvo održivog razvoja i turizma Dragan Asanović kaže da je Crna Gora na putu evropskih integracija, usklađivanja i primjene zakonodavstva EU donijela set dokumenata koji su direktno vezani za ovu oblast.

"Uradili smo državni plan upravljanja otpadom koji sam po sebi sadrži dijelove o sanaciji ovakvih odlagališta. U završnoj fazi smo dobijanja 22 lokalna plana od ukupno 23 opštine u Crnoj Gori. Pokušavamo da dostignemo zahtjevane nivoe kako bi nastavili prema daljoj pregovačakoj poziciji i evenualno otvaranju poglavlja. Opština Bar može da posluži za primjrer kako treba raditi na ovom polju", kazao je Asanović.

On ističe da ovo neće zadnjii projekat ovakve prirode u Crnoj Gori, ovih dana je raspisan tender za realizaciju lokacije vezano za industrijski otpad.

Generalna direktorka Direktorata za koordinaciju programa pomoći EU - ministarstvo evropskih poslova Ivana Glišević Đurović kazala je da otvaranje radova na rehabilitaciji nesanitarnog odlagališta Ćafe je veoma važan infrastrukturni projekat za opštinu Bar koji se finansira iz bespovratnih sredstava EU.

"Projekat rehabilitacija nesanitarnog odlagališta Ćafe je veoma značajana ne samo sa stanovišta zaštite zdravlja građana i zaštite okoline već i ispunjavanja obaveza iz državnog plana upravljanja otpadom u periodu od 2015—2020. Takođe, ispunjavanje obaveza iz jednog od najzahtjevinjih poglavnja u pregovorima sa EU, poglavlja 27", kazala je Glišević Đurović dodajući da su ovakvi projekti dobri za sticanje znanja i vještina za korišćenje mnogo značajnijih sredstava koja će biti na raspolaganju kroz strukturne Fondove onog dana kada Crna Gora postane članica EU.

Predsednik opštine Bar dr Zoran Srzentić rekao je da se komunalni otpad na deponiji Ćafe odlagao godinama na nehigijenski i nesanitarni način ugrožavajući životnu sredinu i zdravlje ljudi.

"Deponija je zatvorena 2008.godine, od kada se ovdje otpad ne odlaže . Bila je neophodna je sanacija i rekultivacija ovog prostora uz preuzimanje mjera zaštite životne sredine uz poštovanje najstrožijih evropskih normi i standarda", kazao je Srzentić dodajući da je opština Bar u saradnji sa opštinom Ulcinj uložila napore u izgradnji regionalne sanitarnedeponije koja je postala operativna u junu 2012.godine čime se rješilo pitanje pravilnog odlaganja komunalnog otpada.

EU proizvede oko 2,5 milijardi tona otpada godišnje, samo 36 % se reciklira. Svaki građanin proizvede pola tone otpada, a samo 40% se ponovo upotrebljava ili reciklira. Ostatak ide na deponije, ili se spaljuje. Cilj koji je predložila EU da se reciklira 75% otpada i da se ogranični odlaganje komunalnog otpada do 2030 na 10 %.

"Danas Crna Gora je prilično daleko od ciljeva EU. Stopa recikliranja je izuzetno niska, najviše otpada se deponuje, a ima i mnogo divljih deponija kao što su Ćafe", zaključio je Lis.

{galerija}info/2017/2/cafe{/galerija}

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar