Danas je završena 27. sjednica SO Bar

 sala 25 2

Odbornici usvojili svih devet tačaka dnevnog reda.

 Jednoglasno je usvojen Predlog Odluke o izmjenama Odluke o upotrebi stalne budžetske rezerve, kojom se vlasnicima 36 maslinjaka na, na „opožarenom“ terenu u Mrkojevićima, dodjeljuje 44.360 eura za saniranje štete.

 sala 25 1

Predlog Odluke o visini otpremnine u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa lokalnim službenicima i namještenicima je usvojen.Najveća visina otpremnine iznosi 15.000 eura.

Predlog Odluke o uspostavljanju stvarne službenosti u Crnogorskog elektrodistributivnog sistema DOO Podgorica radi polaganja priključnog kablovskog voda za uklapanje u VN mrežu NDTS 10/0.4. Kva „BR.5-NOVA“ po DUP-u „Ilino“ u Baru, usvojena je bez diskusije.

Predlog Ugovora između Opštine Bar i DOO „Vodovod i kanalizacija“ Bar o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Opštine Bar usvojen je.

Usvojeni su i predlozi Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju DOO Komunalne djelatnosti Bar, DOO Vodovod i kanalizacija Bar, DOO SRC Bar i DOO Lovstvo Bar, kao i Predlog Odluke o reorganizovanju Javnog preduzeća Kulturni centar Bar u Javnu ustanovu KC Bar.

 

auto klime bakovic 1

jedro opstina bar

allegra

Cerovo

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

ave tours 2020

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar