Saopštenje Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj povodom Svjetskog dana vida

veselin joketic

Saopštenje prenosimo integralno.

U četvrtak 14. oktobra 2021. godine Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj pridružuje se ostatku svijeta u obilježavanju Svjetskog dana vida. Svjetski dan vida je glavni događaj za zastupanje strategije podizanja svijesti o slijepoći i slabovidosti - Pravo na vid - a obilježava se svake godine, drugog četvrtka u oktobru.

Pozivamo vladu da zauzme proaktivan pristup kako bi se obezbijedila adekvatna, dostupna i jeftina zdravstvena zaštita za sve, u nastojanju da se ostvare ciljevi održivog razvoja, posebno Cilj 3, kojim se nastoji obezbijediti zdrav život i promovisati blagostanje za sve i u svim uzrastima. Vlada mora da obezbijedi sveobuhvatne i jednako dostupne oftalmološke usluge za sve, sa posebnim naglaskom na ranjive grupe. 

Pored toga, tražimo od vlade da ispoštuje član 25 Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom, koji obavezuje države-potpisnice da osobama sa invaliditetom pruže dostupnu, jeftinu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu bez diskriminacije.

Oči i zdrav vid dio su našeg zdravlja. Oko je najvažnije ljudsko čulo putem kojeg primamo 90 posto svih informacija iz okoline, naša „kamera“ koja nam omogućuje svjesnu percepciju svjetla, vid, razlikovanje boja, percepciju dubine.

Uslijed raznih oštećenja strukture oka ili vidnih puteva dolazi do razvoja poremećaja vida. Vodeći poremećaji vida su kratkovidnost, dalekovidnost, astigmatizam te dobna dalekovidnost dok su katarakte vodeći uzrok sljepoće u srednje i niže razvijenim zemljama.

S obzirom na veliku učestalost ovog problema i znatne socijalne implikacije (posebno kod težih oštećenja vida i sljepoće) potrebni su sistemski programi na svim nivoima prevencije (primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj).

Jedan od načina ranog otkrivanja poremećaja vida kod djece je skrining za rano otkrivanje.

Svjetska statistika takođe poražavajuća

Približno 285 miliona ljudi u svijetu je slijepo ili slabovidno. Od toga je 39 miliona slijepih osoba, a 246 miliona ima umjerena ili ozbiljna oštećenja vida. Čak 90 posto oštećenja vida posljedica je hroničnih bolesti oka. Procjenjuje se da je 19 miliona djece u svijetu slabovidno, a 1,4 miliona djece imalo bi korist od pravovremene rehabilitacije vida. Oko 82 posto osoba oštećenog vida su starije od 50 godina.

Redovnim provjerama vida moguće je već u najranijim fazama prepoznati i spriječiti neželjene posljedice. Ukoliko niste imali smetnji s vidom tokom mladosti, prvi kompletan oftalmološki pregled vida treba obaviti oko 40. godine života.

Osim vidne oštrine, pregled treba uključivati kontrolu očnog pritiska i detaljnu kontrolu očnog dna. Tim pregledom mogu se otkriti razne očne bolesti, ali čak i stanja poput dijabetesa i povišenog krvnog pritiska. Pregled treba ponavljati svake dvije godine ili po preporuci oftalmologa.

Cilj obilježavanja Svjetskog dana vida je podizanje javne svijesti o sljepoći i oštećenju vida kao glavnim javno-zdravstvenim problemima, uticati na vlasti kako bi što više učestvovali u određivanju sredstava za nacionalne programe prevencije sljepoće i edukovalistanovništvo o mogućnostima prevencije sljepoće.

Ovim se danom želi djelovati na širu javnost, na porodice oboljelih, na sve kojima je potreban pregled vida, na sve koji su oboljeli od dijabetesa i drugih bolesti, kako bi se ukazalo na činjenicu da zdravlje očiju zahtijeva svačiju pozornost.

Apelujemo na ljude da redovno pregledaju oči, pa i da na to podstiču svoje prijatelje, članove porodice itd..- potpisuje saopštenje predsjednik organizacije Veselin Joketić

auto klime bakovic 1

jedro opstina bar

allegra

Cerovo

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

ave tours 2020

Klime Baković

djokic

morsko dobro

Logo MPF

tobar