Komentar "iskosa” ...

carinski znak

Izmjenama i dopunama uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, koje je juče usvojila Vlada, predviđeno je spajanje nadležnosti uprava prihoda i carina, u cilju efikasnijeg sprovođenja politike u toj oblasti.

Na sjednici Vlade, na kojoj su usvojene izmjene i dopune, ocijenjeno je da će novoosnovana Uprava prihoda i carina cjelishodnije sprovoditi poresku i carinsku politiku.

Jednostavno ide nova sistematizacija i promjene kadrova  idu zakonski lako po dubini i visini, kao da vidim šemu - piše naš čitalac.

auto klime bakovic 1