Zavičajni muzej predstavio kulturnu baštinu Bara

Kulturna bastina bara 5

U okviru manifestacije „Dani evropske baštine“ u Zavičajnom muzeju Bar u Dvorcu kralja Nikole u utorak veče otvorena je  izložba fotografija ,,Kulturna baština Bara“ čiji je autor istoričar umjetnosti Vladislav Kasalica, muzejski savjetnik.

„Svake godine u septembru mjesecu 50 država potpisnica Evropske konvencije o kulturi uključeno je u obilježavanje manifestacije Dani evropske baštine – zajedničke inicijative Savjeta Evrope i Evropske komisije. Cilj manifestacije, koju Crna Gora organizuje devetu godinu za redom je da se kroz nove, interaktivne metode, kulturna baština približi i učini dostupnom široj javnosti, ističući jedinstvo raznolikosti zajedničkog evropskog nasljeđa. U skladu sa evropskom praksom, Crna Gora se 2016. godine pridružila međunarodnoj inicijativi obilježavanja manifestacije sa temom ,, Kulturna baština i lokalne zajednice’’.

Izložba putem fotografija predstavlja sveobuhvatan pregled nepokretnih kulturnih dobara na području opštine Bar i koncipirana je tako da na jednom mjestu prezentuje nepokretna kulturna dobra barske opštine koja su zaštićena i registrovana ili posjeduju određena spomenička svojstva i vrijednosti po vrstama, počev od arheoloških spomenika, preko starih utvrđenih gradova i fortifikacija, sakralnih spomenika kulture, profanih spomenika, ruralnih cjelina, spomenika narodnog graditeljstva, spomenika industrijske arhitekture i memorijalnih spomenika“, rekla je na otvaranju izložbe Draginja Radonjić, kustos muzeja.

Na izložbi je predstavljeno preko 60 fotografija najznačajnijih spomenika kulture na području opštine Barkoji svojim bogatstvom oblika i raznovrsnošću dočaravaju kulturno istorijska zbivanja i umjetničku i graditeljsku  aktivnost na ovom prostoru i pružaju sliku o kulturno-istorijskoj prošlosti barskog kraja, gdje su se razni kulturni tokovi često prožimali i spajali. Ekspoziciju takođe prati i pregledna mapa opštine sa ucrtanim.nepokretnim kulturnim dobrima.

„Izložba koja je pred vama osmišljena je tako da prezentuje najznačajnija nepokretna kulturna dobra na području barske opštine  koje je vjekovima predstavljalo  oblast prožimanja različitih civilizacija, naroda i kultura. Mnogobrojna svjedočanstva materijalne i duhovne kulture iz raznih istorijskih epoha, od praistorije, preko helenističkog perioda, Rima, Slovena,  Vizantije, perioda samostalnosti, Venecije i Turske, knjaževine i  kraljevine Crne Gore,  pa sve do XXI vijeka pružaju sliku burnoj i bogatoj  kulturnoj prošlosti ovog prostora. Na izložbi je predstavljen  sveobuhvatan pregled spomenika kulture Barske opštine i istorijski kontinuitet njene materijalne kulture koja na kulturnoj mapi Crne Gore zauzima značajno mjesto. Ekspozicija je koncipirana  da hronološki, po segmetima predstavi kulturno-istorijske tokove koji su se odvijali na prostoru ove opštine, kao i da po vrstama prezentuje najznačajnije spomenike kulture“, kazao je otvarajući izložbu Kasalica.  

“Predstavljajući nepokretna kulturna dobra Bara putem fotografija autor izložbe Vladislav Kasalica uspio je da na jednom mjestu prezentuje njihova stilska, tipološka, likovna i arhitektonska obilježja kao i da ukaže na njihove spomeničke karakteristike i vrijednosti. Takođe, autor izložbe nam iz različitih vizura fografskim objektivom ukazuje na njihove arhitektonske i likovne i vizuelne  elemente, isticanjem  karakterističnih  arhitektonskih detalja  kao što su kapiteli, dekorativna  plastika, zatim na prirodno okruženje u kojima su nastali. Autor je predstavljene spomenike kulture na ekspoziciji klasifikovao prema hronologiji i po vrstama.      

   Prezentirane fotografije posjeduju osoben i autentični individualni  likovni  izraz  autora koji nam preko njih ukazuje  na arhitektonska, likovna i  umjetnička svojstva i vrijednosti prikazanih  spomenika kulture. Pored dokumentarnih vrijednosti i tehničkog kvaliteta na njegovim fotografijama preovlađuje estetski kriterijum koji im daju  umjetnička i likovna svojstva i vrijednosti“, navodi se u katalogu izložbe.

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar