Skulpture Matije Radovića u barskoj galeriji

skulpture radovic 7

Do sredine ovog mjeseca, na uvidu barskoj likovnoj publici u Galeriji „Velimir A. Leković“ je postavka „Drvo, plod, list“ koju čini 17 skulptura u kamenu na temu diplomskog rada skulptora Matije Radovića “Estetika forme i oblika u skulpturi (drvo, plod, list)”. Radović je diplomirao na vajarstvo na cetinjskom FLU u klasi profesora Predraga Milačića. Izlagao je na studentskim izložbama u zemlji i inostranstvu, a lani je studijski boravio u SAD. Izložba je na uvidu do sredine jula.

Otvarajući izložbu, upravnik galerije mr Milun Lutovac rekao je pored ostalog da se u skulpturama mladog umjetnika “oslobođeni simboli igraju, otkrivajući i stvarajući nove svjetove značenja i zvučenja”.

“Sve dok pojavni svijet postavlja uslove i ograničenja simbolu, on nije Slobodan, nije umjetnički simbol. Tek kad se simbol slobodno odvaja od pojava i stupa u igru sa drugim simbolima koji, kao i on, čuvaju uspomenu na pojavni svijet, on postaje umjetnički simbol. Neophodno je mnogo vremena i dosta napora da čovjek odveže simbole od stvarnih pojava u svom životu ili od psihičkih stanja za koja su simboli vezani”, naveo je pored ostalog Lutovac.

{galerija}art/2016/07/matija_radovic{/galerija}

auto klime bakovic 1