Odložen dječiji teatar za proljeće

teat čedo plakat

Banović Miodrag-Bane: JU “Kulturni centar Bar” da preuzme organizaciju Festivala dječijeg teatra Crne Gore.

Tradicionalni 14. Festival dječijeg teatra Crne Gore - Bar,2023. koji je trebao je da se održi od 29. maja do 04.juna, odložili smo za drugi termin od 20 – 26. novembra, a zatim za treći termin od 18-24. decembra 2023.godine. Na žalost djece Bara i Crne Gore, koji su spremali pozorišne predstave za učešće na Festivalu u 2023. godini, iz objektivnih razloga Festival je odložen za proljeće 2024. godine.

Festival je nastao iz dramskog segmenta Festivala dječijeg stvaralaštva „Četiri godišnja doba“ – Bar, koji je ustanovljenog 1999. godine i trajao do 2005.godine. Tada u Baru nije bilo nikakvih oprganizovanih kulturno-umjetničkih aktivnosti za djecu Bara, što je autoru projekta mr sci Miodragu Banoviću,prof. bio dodatni podsticaj da se angažuje na stvaranju adekvatnih uslova da raskošni talenat djece Bara i Crne Gore dođe do punog izražaja. Do 2005. godine, u Baru je formirano više kulturno-umjetničkih ansambala i organizovano više drugih manifestacija kulture. Tada je autor ovog projekta mr sci Miodragu Banoviću,prof. ocijenio da je Festival ispunio svoju misiju i dalje aktivnosti prepušta tim institucijama. Na SO Bar 2005. godine predložio je da Kulturni centar Bar promijeni naziv Festival stvaralaštva za djecu „Susreti pod Starom maslinom“, da preuzme ovaj naziv, a samim tim da promijeni koncepciju Festivala da se omogući djeci da prezentuju svoje stvaralatvo. Ova inicijativa je prihvaćena, kada je taj Festival i promijenio naziv u Međunarodni festival dječijeg stvaralaštva i stvaralaštva za djecu „Susreti pod Starom maslinom“.

NVO Teatar „Čedo Dragović“ – Bar osnovan je 2007. godine kao izraz poštovanja prema Čedu Dragoviću, doajenu crnogorskog glumišta, koji je 50 godina svog života dao pozorištu. Inicijativu za osnivanje Teatra „Čedo Dragović“ – Bar sa statusom NVO, pokrenuo je mr sci Miodrag Banović,prof. koji je uradio i potrebnu dokuentaciju za osnivanje Teatra. Iste 2007. godine, u cilju afirmacije talentovane djece osnovnih i srednjih škola Bara i Crne Gore u oblasti pozorišne umjetnosti, mr sci Miodrag Banović,prof. uradio je projekat „Festival dječijeg dramskog stvaralaštva Crne Gore“, kada je ustanovljen Festival. Naredne 2008. godine promijenio je koncept Festivala, da učesnici budu pozorišni anasmbli uzrasta osnovnih škola Crne Gore, a srednje škole da se usmjeravaju na Festival u Bijelom Polju. Tada je promijenio naziv koji i danas nosi: „Festival dječijeg teatra Crne Gore” – Bar.

Dominantni motiv za ustanovljavanje Festivala bio je da se promijeni ustaljena praksa da djeca osnovnih škola budu samo pasivni posmarači pozorišnih predstava u svojim školama, u kojima igraju glumci profesionalci, kojima aplaudiraju i za to još, na organizovani način izdvajaju novac. Cilj je ostvaren još od samog početka postojanja Festivala. Festival je koncipiran tako da talentovana djeca uzrasta osnovnih škola Crne Gore grade dječije - svoje pozorište i da se entuzijazam, umjetnički talenat i njihova pozorišna kreativnost iskažu na javnoj sceni i adekvatno nagrade.

Prijatelji pozorišne umjetnosti Bara i Crne Gore prihvatili su ideju mr sci Miodraga Banovića,prof. da Teatar „Čedo Dragović“ – Bar, u saradnji sa JP „Kulturni centar“ Bar, centrima za kulturu Crne Gore, obrazovnim institucijama Bara i Crne Gore i Ministarstvom prosvjete, bude nosilac realizacije ovog projekta.

Na ovaj način pozorište lakše, brže i jednostavnije stiže do doma svakog djeteta, među talentovanom djecom na vrijeme se prepoznaju i angažuju budući glumci, reditelji, scenografi, kostimografi, a kao indirektni efekat utiče i na doedukaciju pozorišne publike.
Pored učeničke populacije, Festival utiče na brži razvoj pozorišne umjetnosti Crne Gore i dalji razvoj kulture Crne Gore uopšte!

Koncepcija Festivala: u opštinama Crne Gore organizuju se lokalne opštinske smotre dječijeg teatra Crne Gore, a najbolje predstave sa opštinskih smotri učesvuju na Državnon Festivalu u Baru.

Dodjeljivane su nagrede Festivala u dvije kategorije, za pozorišne predstave osnovnih škola i za samostalne pozorišne ansamble za djecu uzrasta osnovnih škola:
1. Za predstavu u cjelini / tri nagrade /,
2. Za režiju / tri nagrade /,
3. Za scenografiju / tri nagrade /,
4. Za kostime / tri nagrade /,
5. Za žensku ulogu / tri nagrade /,
6. Za mušku ulogu / tri nagrade /,
7. Za epizodnu žensku ulogu / tri nagrade /,
8. Za epizodnu mušku ulogu / tri nagrade /,

Produkcija Festivala dječijeg teatra Crne Gore - Bar, od 2007. do 2022.godine, sa pratećim kulturno-umjetničkim programima:
1. Odigrano je 248 pozorišnih predstava Crne Gore;
2. Odigrano je 86 pozorišnih predstava iz Bara;
3. U pozorišnim predstavama u Baru nastupilo je 4.512 glumaca i glumica;
4. U pratećim umjetničkim programima u Baru nastupilo je 2.587 mladih umjetnika i umjetnica Bara i Crne Gore;
5. Sveukupno: na Festivala dječijeg teatra Crne Gore u Baru, od 2007-2022.godine nastupilo je 7.099 mladih umjetnika Bara i Crne Gore;

Komentari pozorišne publike Bara i Crne Gore: Festival dječijeg teatra Crne Gore u Baru je nešto najljepše što se moglo desiti u pozorišnoj umjetnosti Bara i Crne Gore, kao dijalu nacionalne kulture Crne Gore.

Zaključak:

Predlažemo Opštini Bar i JU “Kulturni centar” - Bar” da od 2024. godine, JU “Kulturni centar Bar” preuzme organizaciju Festivala dječijeg teatra Crne Gore – Bar i Teatar “Čedo Dragović”, da u svom programu ima Teatar kao segment, u kojem će se nastaviti sa daljim razvojem pozorišne umjetnosti djece Bara i Crne Gore.

U vezi ove inicijative, zahtijevamo da nam Opština Bar i JU “Kulturni centar” - Bar, do 31. decembra 2023. godine odgovore da li prihvataju ovu inicijativu.

U potpisu, s poštovanjem, Direktor Festivala  prof. mr sci Miodrag Banović  i Predsjednica Leposava Raičević 

Bar, 02.12.2023.godine

 

auto klime bakovic 1

allegra

opstina bar

Cerovo

turisticka organizacija bar

enza home

vodovod bar

komunalno

regionalni vodovod novi

luka bar

AD Marina Logo

stara carsija

ave tours

fpep vertical

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar