cvijecce

Na inicijativu “Ženske političke mreže”, Opština Bar će sprovesti Odluku o ženskom preduzetništvu na osnovu koje će odobriti 35.000€ direktne finansijske pomoći za jačanje preduzetničkih kapaciteta žena.

Ova odluka je veoma važna za ekonomsko osnaživanje žena i njihovu ukupnu aktivaciju svih ljudskih resursa, a poslovni potencijali ženskog dijela populacije tek treba da iskažu svoje pune domete.