mogur 1

Regionalnoj deponiji “Možura” trebaju investicije da bi odgovorila potrebama nekoliko crnogorskih gradova i bila u mogućnosti dugoročnijeg prihvata velikih količina otpada koje se na njoj odlažu.

Razvojne projekte onemogućavaju velika dugovanja komunalnih preduzeća.

mogur 2

U skladu sa zakonom, protiv preduzeća koja su u dugovanju , preko javnog izvršitelja pokrenut je postupak prinudne naplate za postojeća potraživanja, kazao je Radio Baru izvršni direktor Možure mr.Zoran Pajović, koji objašnjava da je ta nepopularna mjera jedini trenutni način, s obzirom da do sada uloženi napori rukovodstva preduzeća, u vidu molbi da komunalna preduzeća obaveze plaćanja usluga deponovanja otpada izmire, nijesu urodile plodom.