PREDLOG LEGALIZACIJA

Saopštenje grupe građana Biram Bar vezano za legalizaciju bespravno podignutih objekata prenosimo integralno:


"Legalizacija je jedan od najvećih problema koji stoji pred nama – ne samo u Baru već i u Crnoj Gori.

Cilj legalizacije nije da se od građana otmu pare već da se što prije ozakoni što više bespravno sagrađenih objekata u što kraćem roku. Ukoliko svi mi želimo da se proces legalizacije obavi na obostrano zadovoljstvo – i građana i opštine Bar – cijena legalizacije mora da bude ona koju građani mogu da plate. Ukoliko odredimo cIJenu koja je nerealna sam postupak legalizacije neće biti sproveden i opet ćemo stati na pola puta.

Polazeći od toga naš predlog je sledeći:

Naravno, mi ovaj predlog iznosimo pred građane i privrednike Bara i o njemu smo spremni da diskutujemo kako bi ga popravili ili doradili.

Postoji još jedna, dodatna tema, o kojoj želimo na našim tribinama da pričamo sa građanima. Kako novac od legalizacije potrošiti. Do sada su se iskristalisala 2 predloga.

1. Sav novac sakupljen od legalizacije sakupiti na istom mjestu i upotrebiti ga za izgradnju nekog kapitalnog objekta u Baru. Recimo izgradnju zatvorenog bazena.
2. Novac sakupljen od legalizacije na teritoriji određene MZ vraća se kroz kapitalne objekta (vodovod, struja, kontejneri, put) samo na teritoriju te MZ.

Bez obzira koji se model upotrebi, kod potrošnje novca sakupljenog legalizacijom, lista Radomir Novaković Cakan – Biram Bar će insistirati da se na sajtu opštine svakoga dana pojavljuje podatak koliko je novca sakupljeno od legalizacije – i to po mjesnim zajednicama.

Ukoliko se građani izjasne za drugi model potrošnje sredstava (da se novac troši na teritoriji MZ) lista Radomir Novaković Cakan – Biram Bar će insistirati da se projekti na koje bi se potrošio novac odaberu na javnoj raspravi u samoj MZ.

Pozivamo sve građane da nam se pridruže na tribinama koje organizujemo u svim mjesnim zajednicama u Baru kako bi svi zajedno došli do najboljeg modela legalizacije za građane Bara."