arhiv

Mirsad Kurgaš,ispred „NVO br 19“ pokrenuo je inicijativu za uspostavljanje zaštite kulturnog dobra izvorišta Kajnak i maslinjaka Džidžarin,odnosno dobra Dolina Rikavca i Bunara u podnožju Starog Bara.


Predloženu lokaciju karakterišu pet obzidanih izvora vode,četiri mosta,dva mlina ili uljare,dva stara puta- kaldrmisana,brojne suvomedje,tajni pećinski prolaz ,ostaci stare štavionice kože,konzervirani ostaci male crkve i jedno staro groblje.

pismeno
Uprava za zaštitu kulturnih dobara CG ,prihvatila je inicijativu i pokrenula postupak u skladu sa Zakonom o zaštiti kulturnih dobara i Pravilnikom o bližim kriterijima i postupku za utvrdjivanje kulturne vrijednosti kulturnog dobra.

 

Baneb dugi