vanja k

Edukativni seminar iz dijabetologije za medicinske sestre pod nazivom “Savremena terapija šećerne bolesti, edukacija i samokontrola održana je proteklog vikenda u Baru, u hotelu Sidro.

PIŠE: Biljana DABIĆ

Dijabetes se danas ubraja među najčešća obolenja u svijetu, sa prevalencom u stalnom porastu. Procjenjuje se da u Crnoj Gori oko 50. 000 stanovnika ima dijabetes.

Prevencija, dijagnoza, a zatim i terapija dijabetesa predstavljaju veliki izazov. Mjesto medicinske sestre u timu dijabetološke zaštite je od velikog značaja, prva je u kontaktu i najviše vremena provodi sa pacijentom, poznaje svakodnevne aktivnosti i probleme pacijenta, ima veoma važnu ulogu na početku i čitavom toku liječenja.

U Organizaciji kompanije Novo Nordisk učestvovale su medicinske sestre iz čitave Crne Gore, a predavači na radionicama su bili: dr Valentina Kalinić, dr Elzana Čikić, med. ses. Sanja Minić, med. ses. Biljana Kraljević.

“Cilj edukacije je bio da se istakne značaj i uloga medicinske sestre, predstave najnovije smjernice i vodiči u liječenju, izazovi i praktični aspekti liječenja, značaj i preporuke za samokontrolu pacijenata i fizičku aktivnost”, kazao je Vasilije Đurišić, predstavnik komapnije Novo Nordisk.

Strukovna sestra Kliničkog centra Podgorica Biljana Kraljević ističe da su ekukacije mnogo važne jer sestra provodi dosta vremena sa pacijentom. Prema njenim riječima, bilo bi dobro da edukacije budu što češće. Jedan od važnijih savjeta koji dijabetičar treba da primenjuje jeste - jedan ubod, jedna igla.

“Ukoliko se istom iglom izvrši više uboda, na samom vrhu dešavaju se promjene koje se ne vide golim okom. Te promjene su u vidu iskrivljenja i istupljenja što dovodii do neadekvatnog, odnosno nepotpunog davanja insulin i do lokalnih promjena na samom mjestu davanja u vidu udubljenja tkiva”, objašnjava Kraljević
Kad je u pitanju aplikacija insulina, veoma je važna pravilna tehnika davanja.

“Prvo se provjeri prohodnost iglice, to se radi tako što se iglica prošprica sa dvije jedinice insulina. Ukoliko se tečnost ne pojavi, postupak treba ponoviti. Dezinfikuje se mjesto uboda: srednja, spoljna strana strana nadlaktice, u predjelu trbuha, u predjelu gluteusa i spoljna, srednja trećina nadkoljenice. Ne preporučuje se mjesto davanja u trbuh kod djece mlađe od 10 godina. Nakon dezinfekcije mjesta uboda, ubod se vrši pod uglom od 45 ili 90 stepeni, zatim se vrši ubrizgavanje insulina. Posle ubrizgavanja pustimo palac sa mehanizma za doziranje i polako se izbroji do 10, nakon toga se pusti kožni nabor i izvuče se iglica. Na ovaj način se sprečavaju mogućnosti tehničke greške prilikom davanja insulina kao što su da može dio insulina ostati u iglici, ili se vrati na mjesto uboda što može prouzrokovati povišenu vrijednot šećera u krvi”, istakli su predavači na radionicama.

Za dobru kontrolu dijabetesa pored terapije koju propisuje endokrinolog veoma je bitna pravilna ishrana- zdrava ishrana, redovna fizička aktivnost, i dobra samokontrola što podrazumjeva redovno mjerenje šećera u krvi, ketona u mokraći, redovno mjerenje tjelesne težine.

Posljednje vijesti

Thumbnail Institut za javno zdravlje je saopštio da je danas otkriveno u Crnoj Gori još 57 osoba pozitivnih...
Više u kategorijama: Info  Obale  Info  

opstina bar 2

Jedro 320x250

Jedro baner huppe

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

JPMD 320

komunalno

Luka Bar unutrašnji baner

regionalni vodovod novi

rvcg

AD Marina Logo

ave tours 1

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar