novakovic 1

Predsjednik Skupštine opštine  Bar Radomir Novaković zakazao je XX sjednicu Skupštine za 29. jun sa sledеćim dnevnim redom:

 1. Predlog Završnog računa Budžeta Opštine Bar za 2016. godinu
 2. Izvještaj o radu predsjednika Opštine i organa lokalne uprave Opštine Bar za 2016. godinu
 3. Program uređenja prostora za 2017. godinu    
 4. Predlog Odluke o uspostavljanju službenosti radi polaganja priključnog 10kV kablovskog voda na dionici od postojeće MBTS 10/04 kV "Petovića Zabio"-do trafostanice 10/04 kV "Kamenolom Možura"
 5. Predlog Odluke o prodaji katastarskih parcela br.6105/2, 6107/2 i 6121/4 KO Novi Bar
 6. Predlog Odluke o prodaji katastarske parcele broj 3301/2 KO Novi Bar
 7. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o bratimljenju Opštine Bar (Crna Gora) i grada Barija (Italija)
 8. Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja  d.o.o.“Komunalne djelatnosti“ Bar za 2016. godinu
 9. Izvještaj o radu d.o.o.“Vodovod i kanalizacija“ Bar za 2016. godinu
 10. Izveštaj o radu i finansijski izvještaj JP“Kulturni centar“ Bar za 2015. godinu
 11. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj d.o.o. “Lovstvo“ Bar za 2016. godinu
 12. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Turističke organizacije Opštine Bar za 2016. godinu
 13. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem „Možura“ DOO Bar za 2016. godinu
 14. Predlozi Odbora za izbor i imenovanja

Posljednje vijesti

Thumbnail Mladić A.B. (23) iz Tuzi zadobio je povrede opasne po život dok se sunčao na plaži u Kručama,...
Više u kategorijama: Info  

opstina bar 2

Jedro 320x250

Jedro baner huppe

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

JPMD 320

komunalno

Luka Bar unutrašnji baner

regionalni vodovod novi

rvcg

AD Marina Logo

ave tours 2020

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar