×

Greška

[sigplus] Critical error: Image gallery folder info/2017/6/elaborat is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

[sigplus] Critical error: Image gallery folder info/2017/6/elaborat is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

ilustracija 1

Primjedba našeg čitaoca je zaista interesantna. Objavljujemo je integralno.

“Planiram otvoriti mali restoran. Počinjem prvi put s ovim poslom, želim da budem ispravan u svemu. Dobio sam papir što mi je potrebno od dokumentacije da ulaskom inspekcije ne strijepim.Šta mi sve treba, pogledajte sami. Na kraju sam totalno zbunjen - elaborati o sprječavanju pranja novca i terorizma - za kafanu sa par stolova na periferiji Bara.

Svoje početne preduzimačke muke u pribavljanju dokumentacije želim da podijelim sa čitacima Jedra”.

{galerija}info/2017/6/elaborat{/galerija}