dnz bar

Od 15. juna u Crnoj Gori startuje projekat elektronskog zakazivanja specijalističkih pregleda. Umjesto pacijenata ljekarski pregled kod specijaliste u bolnicama ili Kliničkom centru, zakazivaće izabrani doktori u Domovima zdravlja.

PIŠE: Biljana DABIĆ

Direktorica Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite i unapređenje ljudskih resursa u zdravstvu dr Vesna Miranović objašnjava da će realizacija ovog projekta biti u cilju brže i efikasnije zdravstvene zaštite. Međutim, kod pacijenata nije zanemarljio mišljenje da će ih ovakav sistem “natjerati” da željenog specijalistu potraže u privatnim ordinacijama.

Za uvođenje elektronskog zakazivanja pregleda, Ministarstvo zdravlja se odlučilo nakon analize primjedbi pacijenata iz prošle godine, od kojih je veliki broj bio na račun dužine čekanja zdravstvene usluge, a značajan i na njihovu organizaciju.

"Analizom primedbi koje su pacijenti dali, njih 2.070 za 2016. godinu, od kojih je čak 540 bilo na račun dužine čekanja na zdravstvene usluge, a 409 se odnosilo na organizaciju pružanja zdravstvenih usluga, zaključili smo da moramo krenuti od regulisanja lista čekanja i načina na koji pacijenti dolaze na te liste čekanja", kazala je Miranović. Prema njenim riječima, na uvođenje projekta elekronskog zakazivanja pregleda u ministarstvu su se odlučili iz više razloga.

"Osnovni je da pacijentima pružimo određeni komfor prilikom zakazivanja pregleda i da im omogućimo da u mjestu gdje se nalazi njihov izabrani doktor mogu da zakažu pregled u ustanovi tercijalnog nivoa", istakla je Miranović dodajući da u zavsnosti od toga koju vrstu specijalističkog pregleda pacijent treba da ostvari, izabrani ljekar će biti u obavezi da u skladu sa uputstvom koje je dostavljeno svim domovima zdravlja pripremi pacijenta za prvi specijalistički pregled.
Izbor kod određenog specijaliste praktično više neće biti po želji pacijenta, već su ljekari specijalisti u obavezi da dostave svoje rasporede godišnjih odmora, kongresa, a njihove slobodne termine će elektronski “posložiti” sistem koji će biti na uvidu izabranom doktoru u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

"Svaki specijalistički pregled se mora obaviti u prvih 30 dana, a pacijent više neće biti u obavezi da odlazi u klinički centar, ili da zove telefonom i zakazuje pregled, već će to za njega raditi izabrani ljekar na primarnom nivou zdravstvene zaštite",rekla je Miranović.

Ona je objasnila da izabrani ljekar prilikom zakazivanja prvog pregleda ne zna kod kojeg specijaliste pacijent ide, čime se postiže da svi ljekari u kliničkom centru, bolnicama, budu podjednako opterećeni brojem pacijenata. Kontrolni pregled pacijent će obavljati kod istog specijaliste.

Dosadašnja praksa je pokazala da određeni specijalisti imaju znatno veći broj pacijenata, nego njihove kolege, što se značajnije ne odražava na mjesečne zarade u državnim ustanovama.

-Ono o čemu Ministarstvo zdravlja razmišlja jeste stvaranje liste bona fides ljekara. Znači, najtraženijih ljekara za koje moramo da definišemo na koji način ćemo ih učiniti dostupnim pacijentima, pod kojim uslovima, da li je to jedna od mogućnosti da ljekarima pružimo šansu da dodatno zarade,a pacijentima da upravo pristupe onom ljekaru kod kojeg žele da budu, objasnila je Miranović.

Pregled kod specijaliste vremenski je ograničen na 15 minuta, a kontrolni na 10 minuta.

Pacijenti koji nemaju prebivalište u Baru, moraće kod izabranog doktora u Dom zdravlja u gradu u kome imaju prebivalište.