hotel francca

Obuka za predstavnike područnih jedinica Zavoda za zapošljavnje Crne Gore i centara za socijalni rad na temu rad sa osjetljivim ciljnim grupama održaće se u ponedeljak u Baru.

U okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih resura 2012-2013“, koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), realizuje se projekat „Saradnja između Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Centara za socijalni rad“. Glavni korisnik ovog projekta je Ministarstvo rada i socijalnog staranja, a projekat sprovodi konzorcijum WYG International iz Velike Britanije. U okviru druge komponente programa projektni tim će 27 i 28. marta 2017. godine u Baru održati dvodnevnu obuku za zaposlene u područnim jedinicama Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i centrima za socijalni rad na temu „Rad sa osjetljivim ciljnim grupama“. Obuka će biti fokusirana na poboljšanje praktičnih vještina u radu sa licima s invaliditetom i pripadnicima RE populacije i na unapređenje kapaciteta upravljanja i saradnje zaposlenih u ZZZ i CSR u pružanju relevantne pomoći licima s invaliditetom i pripadnicima RE populacije, a u cilju poboljšanja njihove zapošljivosti i socijalne uključenosti.

Program obuke izvodiće se u Hotel Franca, a nakon obuke u ponedjeljak, 27. marta 2017. godine u terminu od 17.00-18.30 sati, biće održan okrugli sto na temu „Predstavljanje socijalne aktivacije i novih metoda rada Zavoda za zapošljavanje i centara za socijalni rad - Primjeri dobre prakse u zemljama EU”, za predstavnike nevladinih organizacija, koje u svom fokusu imaju rad na unaprjeđenju položaja osoba s invaliditetom i pripadnika RE populacije, predstavnike lokalne samouprave, područnih jedinica ZZZCG i centara za socijalni rad, kao i ostale relevantne organizacije iz primorskog regiona Crne Gore.