atletski

Pomoćnik sekretara Sekretarijata za kulturu, sport i mlade Goran Simić na 18 sjednici Skupštine opštine Bar kazao je da je Strategija razvoja sporta opštine Bar za period 2019-2021. godine usaglašena sa Nacionalnom strategijom u toj oblasti.

Planirana sredstva u 2020. godinu su 500.000 eura – 495.000 eura za sportske kolektive i 5.000 eura opredijeljenih za razne manifestacije koje će organizovati sekretarijat.

Podsjetio je ,kako je samo za rekonstrukciju terena koji su adaptirani za održavanje Igara malih zemalja uloženo oko pola miliona eura.