simoo

Policajci Centra bezbjednosti Bar: Nenad Filipović i Simeun Dacić nagrađeni su za rad u protekloj godini, a novčane nagrade uručio im predsednik opštine Bar Dušan Raičević na obilježavaju Dana unutrašnjih poslova, 2. oktobra.

nsad 1

Stručna služba TO Bar javlja.

momci

Pogledam spot,vidim malo inovativan pristup.Obrnem FB konekciju ,pa u inbox po info.

eko ribe

Kvalitet površinskih i podzemnih voda zbog nesavjesnih zagadjivača trpi znatne oscilacije.

rikavacc

Nakon učestalih slučajeva pomora ribe u rijekama koji su nastali kao posledica ispuštanja različitih otpadnih voda, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja pripremilo je Informaciju koju je Vlada usvojila, sa ciljem da se u narednom periodu institucionalnim i koordinisanim aktivnostima i mjerama spriječe novi incidenti.

tasbbij 2

Projekat sistematskih arheoloških istraživanja otomanskog i austrougarskog utvrđenja ”Tabija” na lokalitetu “Golo brdo” u Sutomoru, opština Bar, u državnoj svojini ulazi u II fazu započetih radova.

ul ul 1

Velikom izložbom maketa tradicionalnih ulcinjinskih brodova,fotografija I pisanih dokumenata otvorena je izložba u hotelu Plaža na Pristanu,koja osim dokumentarnog,umjetničkog I informativnog karaktera pokreće I inicijativu-otvaranje pomorskog muzeja u ovom gradu.

ralence

Jedan šaran kada se ulovi u vrijeme zabrana uništeno je 1.000 nerođenih riba.

skauti 6

Međunarodni dan mira , 21. septembar , mlađi i stariji izviđači i planinke članovi Izviđačkog odreda “Jadran” iz Bara su obilježili vikend kampovanjem u Boljevićima pored Skadarskog jezera .

tanja 1

Opština Bar juče je učestvovala u akciji uklanjanje otpada kod rta Ratac, povodom 21. septembra – Međunarodnog dana čišćenja obala.