hrvtinn 3

Pojavio se problem izgradnje ulice u naselju starosjedioca Sutomora , Mirošica 1.

hrvtinn 2

Nadaju se da će objavom njihove problematike u mediju skrenuti pažnju nadležnim da provjere navode i zaustave nezakonite postupke pojedinca koji ugrožavaju mještane- starosjedioce koji su svoje objekte gradili legalno davne 1966 godine.

hrvtinn 1

Ako se dozvoli naum "investitora" da zbog ličnog interesa i svog hotela u izgradnji , ali ne i javnog interesa , uspe da se proširi ulica koja je inače “slijepa ulica” ugrožava se deset porodica, oduzimaju im se djelovi dvorišta, potpisuju Hrvatin Željko, Hrvatin Filip, Hrvatin Marijan, Hrvatin Ilija, Hrvatin Vlatko, Bezoki Josip, Todorović Dragan, Bojanović Slobodan, Bojanović--Marković Danijel, Bojanovic Danilo