polja soli 2

Jedna od najvećih solana na Mediteranu prestala je sa radom prije nekoliko  godina.

sol so 13
Imala je sigurno tržište i proizvodila so iz najčistijeg djela Jadrana uz pomoć sunca i vjetra i mora.

polja soli 1
Hranila je 450 zaposlenih i milione ptica svake godine.

polja soli 3
Trajala je 80 godina.