sv tommo 1

Urušio se potporni zid kod crkve sv. Nikole.

Ne postoji opasnost crkvi jer prastar zid koji je držao crkvi u stara vremena nije oštećen, već se novi betonski zid srušio do kuće pok Anta Boźova Đurovica.

sv tommo 2

Radi se na sanaciji zida,koji je nakon jučerašnjih kiša još više oštećen.

sv tommo 3

U crkvi se nalazi jedinstven kip sv Nikole, vrlo star i legendaran.Najvjerovatnije je prenesen iz Starog Bara poslije 1571, kako bi ga sačuvali sa ostalim relikvijama iz franjevačke crkve sv. Nikole.
Ilija Vukotić