bajone

Ovako je u mom kraju u 21 vijeku, zbog komšinice, i Opstine kojoj je pisano 10 puta i zvano zbog problema koji traje godinama sa kisom i vodom.

Odsječeni smo od svijeta i grada - javlja Nemanja Babović