lluca 2

Nacrt Strategije razvoja pomorske privrede kao jedan od ciljeva predviđa izgradnju novog kontejnerskog terminala u Baru

Prema planovima, novi lučki basen bi se “naslanjao” na postojeći glavni lukobran i zahvatao oko 140 hektara površine sada otvorenog mora pod Volujicom. Izgradnja tog terminala bi se obavila po sistemu privatno- javnog partnerstva sa ulaganjem od 1,6 do 2,5 milijardi eura.

lluca 1

Terminal treba da ima novi glavni lukobran dužine 1.665 metara i sekundarni lukobran od 300 metara, kao 1.500 metara operativne obale sa dubinom mora od 15 do 25 metara, tako da se na njemu mogu prihvatiti i trenutno najveći kontejnerski brodovi na svijetu.

Nacrt Strategije razvoja pomorske privrede nalazi se na linku: http://www.msp.gov.me/vijesti/219960/Javni-poziv.html

Luka Bar unutrašnji baner