minna

Mozete li ovo da objavite?


Kod škole Jugoslavija  šahta bez poklopca-otvorena opasnost.

Tuda prolazi veliki broj učenika.

Zaigraju se djeca ,zatrče, ne obrate pažnju u igri, evo loma u  dubokoj šahti bez poklopca-piše jedan Barski roditelj.