idealno za planiranje

Aero-fotografija Makedonskog naselja u jednom trenutku.

danas
Posle je počela velika planska gradnja Bara.

urban radio