cannj 1

I pored najbolje volje -kako?


Veliki objekti,uske ulice,a parkiranih automobila na sve strane.

cannj 2

Tamo gde se poštuju neka pravila saobraćajnica,može se-kažu i šalju fotografije dvije naši komunalci.

dug tob