kapija

Za Stari grad Bar turisti, bilo individualni, bilo u grupi, plaćaju ulaz 2 evra, a za Staru maslinu jedan evro


Izletničku taksu godinama plaćaju organizovane grupe turista koji posjećuju Stari grad Kotor i Cetinje. Od 20.maja izletničku taksu, grupe će plaćati i za obilazak Starog grada Budva

Piše: Biljana Dabić

Sve organizovane grupe turista koje posjećuju Stari grad Budva u obavezi su da od 20.maja plaćaju izletničku taksu. Cijena izletničke takse je jedan evro.

Izletnička taksa naplaćivaće se svakom posjetiocu/turisti koji u okviru organizovanih grupa posjećuju turistički lokalitet Stari grad Budva.

-Izletničku taksu neće plaćati djeca do 12 godina, lica sa teškim čulnim i tjelesnim smetnjama, učesnici školskih ekskurzija, odnosno učenici i studenti čiji boravak organizuju škole i fakulteti u okviru redovnih programa održavanja obrazovnih, sportskih i kulturnih manifestacija, strani državljani koji su po međunarodnim konvencijama oslobođeni plaćanja taksi i koji organizovano, preko zvaničnih humanitarnih organizacija, dolaze radi pružanja humanitarne pomoći, gosti smješteni u turističkim kapacitetima koji se nalaze na teritoriji opštine Budva, koji su već platili boravišnu taksu; Lica iz stava 1 ovog člana ne plaćaju izletničku taksu ako podnesu dokaz o ispunjavanju uslova iz stave 1 ovog člana (potvrda obrazovne institucije, ljekara ), saopšteno je iz TOB.

Alegra dugi

Posljednje vijesti

Thumbnail Familija ih isprati iz Bara na dugu plovidbu , na dva „stranca“.
Više u kategorijama: More  Info  More  Info  

opstina bar 2

Jedro 320x250

cerovo

turisticka organizacija bar

kalamper

baneb novi

vodovod bar

JPMD 320

komunalno

Luka Bar unutrašnji baner

regionalni vodovod novi

rvcg

AD Marina Logo

ave tours 1

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar