reggge

Iznad Budve na brdu Topliš u blizini lokalnog puta kod naselja Svinjište, je došlo do aktivirinja klizišta i pomjeranja tla u dužini od oko 60 metara, usljed čega je došlo do značajnog oštećenja lokalne saobraćajnice, ali i cjevovoda regionalnog vodovodnog sistema.

Klizište je bilo značajnijeg intenziteta, što se može vidjeti na osnovu oštećenja koje je pretpjela saobraćajnica, ali i na osnovu činjenice da je cjevovod regionalnog vodovodnog sistema, pomjeren iz trase cijelih 1-1,5 m zbog čega je došlo do prekomjernog opterećenja i naprsnuća čeličnog cjevovoda prečnika 550 mm.
„Želim da podsjetim da se uprkos vanrednim okolnostima u kojima poslujemo zbog blokade računa Regionalnog vodovoda od strane Strabag AG koja traje preko 200 dana, čekajući odluku Vrhovnig suda Crne Gore i razrešenje navedene situacije izazvane priznanjem neugovorene arbitraže od strane Apelacionog suda Crne Gore, do sada od strane zaposlenih i naših poslovnih partnera izvršeno nekoliko desetina manjih i većih intervencija na saniranju posledica koje su mogle ugroziti turističku sezonu 2018.g. Ističem da su sada sva naša stremljenja, usmjerena ka što je moguće većem osiguranju da regionalni sistem za vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja bude spreman za predstojeću turističku sezonu 2019.godine, ali da nas ova situacija izazvana klizištem sve mora dodatno uozbiljiti i usmjeriti ka bržem rješavanju ovog nezasluženog poslovnog izazova sa kojim se suočava Regionalni vodovod, nakon raskida ugovora sa Strabag 2009.godine”-istakao je Špadijer.
„Regionalni vodovod je, shodno uspostavljenim procedurama, odmah po prijavi kvara na cjevovodu uputio stručne službe i dao nalog za izvođenje radova na popravci izvođaču radova koji je angažovan na održavanju hidromašinske opreme. Radovi su, uprkos činjenici da je račun Regionalnog preduzeća u blokadi od 14.avgusta 2018.godine, dakle cijelih 207 dana, uspješno izvedeni. Radovi na saniranju kvara su trajali dva dana, dok je zahvaljujući dobroj saradnji i koordiniranju aktivnosti Regionalnog vodovoda i vodovoda u Tivtu i Kotoru, prekid u vodosnbdijevanju ove dvije opštine bio samo u subotu, 09.marta u vremenu od 09 do 12 sati”-izjavio je Ivan Špadijer, tehnički direktor Regionalnog vodovoda.
„Međutim, sanacijom dijela čeličnog cjevovoda koji je u jednom dijelu pukao zbog istezanja cjevovoda i pomjeranja iz osnovne rute za 1.5 m, ovaj veliki problem je samo privremeno riješen, jer ukoliko se ne izvrši sanacija samog klizišta može se očekivati da će doći do novog pomjeranja klizišta, a samim tim i pomjeranja i oštećenja cjevovoda Regionalnog vodovoda, što se prioritetno mora spriječiti”- dodao je Špadijer, uz napomenu da će Regionalni vodovod pokrenuti inicijativu prema opštini Budva, u cilju trajnog rješavanja problema klizišta na ovoj lokaciji koje ugrožava i kvalitet života lokalnog stanovništva zbog urušavanja lokalne saobraćajnice na ovoj lokaciji.