foto pkpg

Kompaniju “Luka Bar” AD posjetio je Predsjednik Privredne komore Crne Gore, Vlastimir Golubović sa saradnicima- Potpredsjednikom PKCG Danilom Gvozdenovićem i Sekretarom Odbora za saobraćaj, Savom Barovićem.

Sastanku su ime Luke Bar prisustvovali Predsjednik Odbora direktora Vojin Žugić, Izvršni direktor Vladan Vučelić, Sekretar AD Vesna Mihaljević, Pomoćnik Izvršnog direktora Deda Đelović, Komercijalni direktor Dragutin Niković, Finansijski direktor Nenad Vujanović i Šef kabineta Izvršnog direktora Milica Šestović.

Tema sastanka bila je Podrška Privredne komore za ostvarenje Biznis plana Luke Bar za 2019.godinu, sa posebnim akcentom na tržište Srbije, a prije svega na saradnju sa HBIS Smederevo, po pitanju uvoza sirovina. Takođe, ono što je akcentovano kao veoma značajno jeste podrška i zajednička inicijativa PKCG i kompanije “Luka Bar”, za izmjenu određenih normativnih i zakonskih akata, a što će umnogome olakšati lučko poslovanje, naročito u dijelu koji se odnosi na poslovanje Slobodne zone Luke Bar.

Privredna komora, na čelu sa Predsjednikom Golubovićem u prethodnom periodu imala je veoma veliku ulogu u posredovanju prilikom sklapanja poslovnih aranžmana između Luke Bar i poslovnih partnera sa tržišta Srbije. Kao naročito značajan posao, izdvaja se posao na pretovaru žitarica, sa srpskom kompanijom”Agroglobe”, a čija realizacija počinje sljedeće nedjelje i nakon dužeg vremena staviće se u rad kapaciteti Silosa za žitarice u Luci Bar. Biznis plan za 2019.godinu je ambiciozan, ali postavljen na realnim osnovama i očekivanjima, istaknuto je na sastanku. Da bi se ostvario predviđeni pretovar i rezultat, podrška PK CG u sklapanju poslova sa partnerima iz cijelog regiona biće od izuzetnog značaja.

 

Luka Bar unutrašnji baner