lb bar

Iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva su potvrdili da je Abu Dhabi Ports iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, zainteresovan za valorizaciju potencijala AD Luka Bar.


Stav Vlade Crne Gore i resornog ministarstva da je potencijal najveće crnogorske luke nedovoljno iskorišćen i da je potreban kredibilan partner koji će ovu luku adekvatno pozicionirati na međunarodnom tržištu, prvenstveno kroz razvoj luke u skladu sa njenim ne samo postojećim, nego i mogućnostima koje bi imala nakon investiranja.
Predstavnici Abu Dhabi Ports ovih dana su u Crnoj Gori a posjeta je nastavak razgovora od ranije, jer je kompanija unazad par godina sagledavala kapacitete Luke Bar.
Predložili su u narednom periodu da konkretizuju saradnju, koja bi bila korisna ne samo po Luku Bar i investitora, nego i za državu ako se ima u vidu ekonomski i privredni značaj koji Luka Bar ima i može imati u još većem obimu u perspektivi.
-Posjeta predstavnika i inženjera kompanije Abu Dhabi Ports je odlična prilika da se obiđe Luka Bar, procijene postojeći kapaciteti, infrastruktura i oprema na lučkom području. Sama geografska pozicija Luke Bar, kao i nedovoljno iskorišćeni kapaciteti luke, mogu biti podstrek za kompaniju iz UAE da investicionim ulaganjem i transferom znanja unaprijedi poslovanje Luke Bar, kao referentan partner, kazao je ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković
Predstavnici Abu Dhabi Ports navode da im je cilj da “razvijaju finansijski jaku i stabilnu kompaniju koja u narednim godinama može sopstvenim sredstvima ulagati u svoj razvoj i budućnost”, naglasili su predstavnici Abu Dhabi Ports.
-Budući da imamo znanja i iskustva u ovoj oblasti, ali i da pratimo tržište i potrebu klijenata uz ambiciozne planove koje imamo cilj nam je da tokom 2019. godine ovu saradnju i konkretizujemo, zaključili su predstavnici kompanije Abu Dhabi Ports.
Abu Dhabi Ports je kompanija koja posjeduje 11 luka i terminala u UAE i Gvineji. Od svog osnivanja 2006. godine, luke Abu Dhabi potpuno su usklađene s ekonomskim planovima i smjernicama ekonomske vizije Abu Dhabija do 2030. godine, igrajući ključnu ulogu u rastu emirata, doprinoseći 3,6 odsto rasta ne-naftnog BDP-a Abu Dabija.

B.Dabić

Luka Bar unutrašnji baner

 

ViM BANER

Jedro 320x250

AD Marina Logo

Alter Modus

baneb reklama

djokic

 baneb jedro

  Klime Baković

ave tours 1


JPMD 320

Luka Bar unutrašnji baner

baner Adria

  baneb jedro

 

baneb reklama

AD Marina Logo

djokic

 baneb jedro

regionalni vodovod novi

Klime Baković


ave tours 1


Luka Bar unutrašnji baner

 

 

 

 

  Logo MPF

 tobar

 

Kolumnisti

 

 

 

 

 

 

 

//Track Outbound Link Clicks (function trackOutbounds() { var hitCallbackHandler = function(url,win) { if (win) { window.open(url, win); } else { window.location.href = url; } }; var addEvent = function(el, eventName, handler) { if (el.addEventListener) { el.addEventListener(eventName, handler); } else { el.attachEvent('on' + eventName, function(){ handler.call(el); }); } } if (document.getElementsByTagName) { var el = document.getElementsByTagName('a'); var getDomain = document.domain.split('.').reverse()[1] + '.' + document.domain.split('.').reverse()[0]; // Look thru each a element for (var i=0; i < el.length;i++) { // Extract it's href attribute var href = (typeof(el[i].getAttribute('href')) == 'string' ) ? el[i].getAttribute('href') : ''; // Query the href for the top level domain (xxxxx.com) var myDomain = href.match(getDomain); // If link is outbound and is not to this domain if ((href.match(/^(https?:|\/\/)/i) && !myDomain) || href.match(/^mailto\:/i)) { // Add an event to click addEvent(el[i],'click', function(e) { var url = this.getAttribute('href'), win = (typeof(this.getAttribute('target')) == 'string') ? this.getAttribute('target') : ''; console.log ("add event", url); // Log even to Analytics, once done, go to the link ga('send', 'event', 'outbound', 'click', url, {'hitCallback': hitCallbackHandler(url,win)}, {'nonInteraction': 1} ); e.preventDefault(); }); } } } })();