Saobraćajnice sada

U sklopu treće faze sanacije lučkih drumskih saobraćajnica, "Luka Bar" AD je nakon sprovedene tenderske procedure, sklopila ugovor sa "Putevi Bar" doo za izvođenje radova na sanaciji saobraćajnice na Staroj obali.

Završetkom ovih radova, preduzetih na inicijativu izvršnog direktora, a sprovedenih uz nadzor lučkih službi, kompletirana je sanacija glavne lučke saobracajnice i time su otklonjeni dugogodišnji problemi u funkcionisanju drumskog saobraćaja na lučkom području. Sve je urađeno shodno Zakonu o lukama i Ugovoru sa Morskim dobrom. Dakle, to je bila zakonska i ugovorna obaveza.

Saobraćajnice staro stanje

Posljednji put je na lučkim saobraćajnicama rađeno na djelimičnoj sanaciji pružnih prelaza 2010.godine.
Dana 24. jula 2018.godine počeli su pripremni radovi, a 6. avgusta se počelo sa ugradnjom asfalta. Radovi su završeni u predviđenom roku, a vrijednost ove značajne investicije je iznosila oko 104.000 eura.

Višegodišnji problemi neulaganja u kompletnu lučku infrastrukturu i neprepoznavanje značaja obezbjeđivanja adekvatnih uslova za rad kako lučkim komitentima, tako i zapošljenim u kompaniji, rješavaju se sukcesivno i po prioritetima. Zadovoljstvo poslovnih partnera je očigledno, a kompanija "Luka Bar" ovakvim ulaganjima dobija na vrijednosti, gradi imidž moderne luke i spremnije dočekuje nove poslove.

 

Luka Bar unutrašnji baner