plaža

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom raspisaće javni poziv za zakup obale za izgradnju dva nova kupališta u barskoj opštini.

Prvo se nalazi na lokaciji Dobra Voda i riječ je o dijelu stjenovite obala i plaži sjeverno od Velikog pijeska (Mali pijesak) u dužini od 100 metara, površine 1.447 kvadratnih metara.

Druga je na neuređenoj obali u uvali Ujtin potok, dužine 80 metara i površine 1.337 kvadratnih metara.

Uprava za zaštitu kulturnih dobara je konstatovala da na lokacijama na kojima se predviđa izgradnja kupališta u Baru, nema zakonom zaštićenih kulturnih dobara, kao ni dobara sa potencijalnim kulturnim vrijednostima.

Morsko dobro dugi

ljetopis

Jedro 320x250

regionalni vodovod novi

 

baneb jedro

 Svetionik logo glavni

 

Klime Baković

ave tours 1


JPMD 320

Luka Bar unutrašnji baner

optotim nova adresa 320

baner Adria

  baneb jedro


emporio junior

pascuci 320

F radio bočni

 optotim nova adresa 320 

 

regionalni vodovod novi

baneb jedro

Svetionik logo glavni

Klime Baković

ave tours 1


Luka Bar unutrašnji baner

optotim nova adresa 320

baner Adria

emporio junior


JPMD 320

Adria

pascuci 320

F radio bočni

 pascuci 320

  Logo MPF

 tobar

 

Kolumnisti