plaža

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom raspisaće javni poziv za zakup obale za izgradnju dva nova kupališta u barskoj opštini.

Prvo se nalazi na lokaciji Dobra Voda i riječ je o dijelu stjenovite obala i plaži sjeverno od Velikog pijeska (Mali pijesak) u dužini od 100 metara, površine 1.447 kvadratnih metara.

Druga je na neuređenoj obali u uvali Ujtin potok, dužine 80 metara i površine 1.337 kvadratnih metara.

Uprava za zaštitu kulturnih dobara je konstatovala da na lokacijama na kojima se predviđa izgradnja kupališta u Baru, nema zakonom zaštićenih kulturnih dobara, kao ni dobara sa potencijalnim kulturnim vrijednostima.

Morsko dobro dugi

ViM BANER

Jedro 320x250 

AD Marina Logo

baneb reklama

 

emporio 50

baneb jedro

  optotim nova adresa 320

Klime Baković

ave tours 1


JPMD 320

Luka Bar unutrašnji baner

baner Adria

  baneb jedro


optotim nova adresa 320



 

 

baneb reklama

 emporio 50

 baneb jedro

regionalni vodovod novi

 Klime Baković


ave tours 1


Luka Bar unutrašnji baner

optotim nova adresa 320


emporio junior

 

 

  Logo MPF

 tobar

 

Kolumnisti