pirates 2

Za prolaz kroz zonu visokog rizika od piratskih napada (High Risk Area HRU) dosta brodova pogotovo manjih, uzima specijalno obučene i naoružane vojnike, bivše marince da ih štite od eventualnih napada pirata.

pirattes

Siguran prolaz kroz Indijski okean od Šri Lanke do Crvenog mora imao je i brod sa pomorcem sugrađaninom koji nam je poslao slike sa njihovog iskrcaja u Crvenom moru.

pirates 3

On kaže da je veliko olakšanje kad imaju naoružano obezbjeđenje u pratnji broda jer se posada osjeća sigurnije i svi mirnije spavaju.