remorkeri žuti

Vlada CG je juče usvojila Informaciju u vezi dodjele koncesije za pružanje lučkih usluga u luci Bar - pilotski servis, privez/odvez brodova, remorkaža, tegljenje odnosno potiskivanje plovnih objekata u akvatorijumu luke Bar, dostava vode na brodove sidrišta luke Bar, prevoz lučkih vlasti na plovnim objektima u akvatorijumu luke Bar, prevoz shipchandler-a do brodova u luci.

Tim povodom, Vlada je donijela Odluku o dodjeli koncesije „Jadro pilot and tug services“ DOO Bar i konzorcijumu „LA PLUMA BAR PILOT & TUGBOAT SERVICE MONTENEGRO“ i prihvatila ugovore o koncesiji sa ovim dvijema kompanijama.

U akvatorijumu luke Bar navedene lučke usluge već obavlja „Ocean Montenegro“ doo kojem je koncesija dodijeljena na period od 30 godina, počev od 2010. godine.

Imajući u vidu da nema zakonskih smetnji da na jednom lučkom području iste lučke usluge obavlja više koncesionara, analizom postojećeg stanja u ostvarivanju javnog interesa došlo se do zaključka da će se uvođenjem novih koncesionara omogućiti još viši nivo pružanja kvalitetnih, specijalizovanih i integrisanih usluga svim korisnicima.

U Inforrmaciji je naglašeno da će dodjela koncesije u skladu sa svim domaćim i međunarodnim propisima i standardima doprinijeti povećanju sigurnosti, bezbjednosti i kvalitetu lučkih usluga.

Pored ostalog, Koncesionim aktom obuhvaćen i socijalni aspekt, tako da će se dodjelom koncesije obezbjediti zapošljavanje ukupno 43 lica, uz obavezu za buduće koncesionare da zadrže isti broj zaposlenih cijelo vrijeme trajanja koncesije, odnosno za period od 10 godina.

Posljednje vijesti

Thumbnail Prema današnjim podacima Instituta za javno zdravlje u Crnoj Gori je još 66 osoba pozitivno na...
Više u kategorijama: Info  More  Info  More  Info  

opstina bar 2

Jedro 320x250

Jedro baner huppe

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

JPMD 320

komunalno

Luka Bar unutrašnji baner

regionalni vodovod novi

rvcg

AD Marina Logo

ave tours 1

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar