vlada

Vlada Crne Gore je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe s Izvještajem sa javne rasprave.

Osnovni razlog za predložene izmjene je usaglašavanje zakonskih odredbi o sigurnosti plovidbe i odvijanju pomorskog saobraćaja u vodama Crne Gore sa legislativom Evropske unije i Pariškim memorandumom o razumijevanju koji ima za cilj ujednačenje i koordinaciju inspekcijskih postupaka u lukama zemalja članica.

Potpisnice Memoranduma su se obavezale da organizuju jedinstven sistem kontrole stranih brodova, kako bi se ispunili standardi sigurnosti na moru, zaštita morske okoline te radni i životni uslovi posade.

Predloženim odredbama, između ostalog, propisana je obaveza izdavanja identifikacionih isprava crnogorskih pomoraca, čime će se implementirati odredbe Konvencije Međunarodne organizacije rada, a pomorci će imati nesmetan ulaz i izlaz u svim lukama svijeta.

Takođe, imajući u vidu razvoj turizma kao važne privredne grane i neophodnost pružanja adekvatne turističke usluge, pristupilo se uređivanju pravnog okvira vezanog za prevoz putnika i/ili stvari u unutrašnjem pomorskom saobraćaju, propisivanjem procedura koji će omogućiti cjelovito uređenje ove oblasti.