adria

Predsjednik Sindikalne organizacije zaposlenih AD "Port of Adria" Luka Klisići predsjednik Sindikalne organizacije AD "Port of Adria" Dobroslav Orlandić objavili su danas zajedničko saopštenje koje prenosimo integralno:

“Na isteku trogodišnjeg perioda od privatizacije KTGT-a (današnja Port of Adria Bar) sindikati ove kompanije održali su zajednički sastanak na kome su sumirali rezultate privatizacije i svoje viđenje stavljaju na uvid zaposlenima, Savjetu za privatizaciju i medijima.

Na početku privatizacije iskazali smo nadu da dolazi renomirana kompanija i posebno, bili ohrabreni činjenicom da su potpisivanjem Ugovorom o kupoprodaji akcija prihvaćene obaveze iz Kolektivnog ugovora kod poslodavca koje su zaposlenima davale garanciju za bolje zarade i sigurnost radnog mjesta.

Danas, tri godine kasnije zaposleni u AD Port of Adria Bar su razočarani i veoma zabrinuti!

Sa žaljenjem konstatujemo da su najvažnije investicije (sanacija obale gat-a I i nabavka kontejnerskog krana) izostale. A i onaj dio koji je urađen, u suprotnosti je sa Capex planom koji ne može biti ispunjen u predviđenom periodu, dok dvije kupljene bager-dizalice ne služe pravoj namjeni.

Zabrinuti smo iz razloga što je u tekućoj godini zabilježen značajan pad pretovara, a samim tim i finansijski pokazatelji, što nas je napustio veliki broj komitenata i što se taj trend nastavlja.

Poslodavac ne samo da nije ispunio ni 20% obaveza iz važećeg Kolektivnog ugovora, već u poslednjih pola godine i ne priznaje njegove odredbe, sve radi samovoljno. Sebi je dao za pravo da ne prizna ni zakone ove države, jer ne uvažava ni školsku spremu, opise radnih mjesta i perfidno ukida dodatak za minuli rad. Ovakav odnos prema zaposlenima naišao je na opravdani revolt, tako da je više od 2/3 zaposlenih u nekoj vrsti sudskog spora sa kompanijom. Takođe, sva do sada donešena akta nalaze se pred nadležnim sudovima. Želimo da vjerujemo da će potpisnici Ugovora o koncesiji i Kupoprodaji akcija, ostati dosledni i zahtijevati od poslodavca da ispoštuje ugovorima preuzete obaveze. Takođe se nadamo da će sudski organi biti na novou svog zadatka i donijeti pravične presude, mada nas zabrinjava činjenica da ovi procesi dugo traju.

Oba sindikata AD Port of Adria su odlučna u namjeri da svim zakonom dozvoljenim sredstvima odbrane Kolektivnim ugovorom zagarantovana prava zaposlenih i ne dozvole da nas zadesi sudbina mnogih neuspješnih privatizacija u Crnoj Gori”, zaključuje se u saopštenju.