vargga 2

NVO Mediteranski centar za ekološki monitoring (MedCEM) u saradnji sa ronilačkim klubom “Petrovac” postavila je tokom letnje sezone pet ekoloških vezova na području budućeg zaštićenog područja u moru – Katič.

Vezovi se nalaze ispred plaže u Petrovcu i obilježeni su narandžastom i žutom bojom - narandžasti vezovi namijenjeni su za sidrenje velikih brodova dok su žuti namijenjeni za sidrenje manjih brodova. U okviru druge faze projekta planira se postavljanje dodatnih pet vezova koji će biti u funkciji za sljedeću turističku sezonu.

Postavljeni ekološki vezovi urađeni su u skladu sa propisanim standardima iz ove oblasti. Ekološki vezovi u svijetu prepoznati su kao efikasno sredstvo u cilju eliminisanja negativnog uticaja koje klasično sidrenje ima na podvodni svijet, a posebno na livade morske trave Posidonia oceanica. Za razliku od uobičajenog načina formiranja stalnih vezova za brodove (eng. mooring), gde se na dnu ostavlja teški lanac koji uništava živi svijet u okolini veza, ekološki vezovi napravljeni su tako da se lanac nalazi u gornjem dijelu veza (ispod bove), i na taj način obavlja istovjetnu funkciju kao i lanac koji bi bio instaliran pri dnu, a međubova obezbjeđuje da donji dio veza ni na koji način ne dolazi u dodir sa morskim dnom. (Grafički prikaz principa instalacije, elemenata i varijanti ekoloških vezova dat je u priloženom crtežu)

vargga 3

Morska trava (Posidonia oceanica) zaštićena je brojnim svjetskim, evropskim i državnim zakonima kao prioritetno stanište Mediterana. Nažalost, gotovo isključivo kao posledica ljudskog djelovanja, morska trava izumire širom Mediterana brzinom nezabilježenom u ljudskoj istoriji. Računa se da je ekonomska vrijednost m2 livada morske trave 3 puta veća od vrijednosti koralnih grebena, 10 puta veća od tropskih šuma, 100 puta veća od kopnenih livada.

Područje budućeg zaštićenog područja u moru – Katič karakterišu izuzetno značajne livade morske trave. Zbog intezivnog sidrenja i povlačenja sidara otkidaju se izdanci trave usljed čega livade trpe veliki pritisak.

vargga 5

Postavljeni ekološki vezovi svakako će doprinijeti smanjivanju negativnog uticaja sidrenja i očuvanju ovog važnog morskog staništa. Oni predstavljaju nastavak projekata koje je NVO MedCEM započela u oblasti Katiča još 2013. godine, kada su postavljeni prvi ekološki vezovi na crnogorskom primorju.

vargga 4

Aktivnost je sprovedena u okviru projekta: “Podrška lokalnim zajednicama u promociji i zaštiti budućeg zaštićenog područja u moru – Katič” koji je finansiran od strane Partnerskog fonda za kritične ekosisteme (CEPF) a realizuje ga NVO Green Home u saradnji sa nevladinim organizacijama MedCEM i Crnogorskim društvom ekologa.

Luka Bar unutrašnji baner

Posljednje vijesti

Thumbnail Turistička organizacija Bar je u saradnji Nacionalnom turističkom organizacijom Crne Gore ugostila...
Više u kategorijama: Obale  Info  

opstina bar 2

Jedro 320x250

Jedro baner huppe

turisticka organizacija bar

kalamper

stara carsija

vodovod bar

JPMD 320

komunalno

Luka Bar unutrašnji baner

regionalni vodovod novi

rvcg

AD Marina Logo

ave tours 1

Klime Baković

djokic

Logo MPF

tobar