acoo 3

Po projekta „Promovisanje upravljanja zaštićenim oblastima kroz integrisanu zaštitu ekosistema mora i priobalja na Primorju Crne Gore“,uspešno je sprovedena akcija u Sutomorskom akvatorijumu, plaže Dragoduš I Sutomorske plaže.

acoo 1
Ministarstvo održivog razvoja I turizma  finansiralo je  I iniciralo ovu akciju.

acoo 2

Akciju je sprovelo NVO Čisto More sa OCTO-srpskim i evropskim roniocima koji su uspešno sakupili otpad pod vodom, dok su druge grupe članova NVO Čisto More I NVO Green Home čistili plaže Dragoduš uz pomoć Uprave Plovne Sigurnosti.

acoo 4

Gospodin Danilo Đurašković uspešno je održao edukativnu radionicu o zaštiti I održavanju podmorja aktivistima I učenicima osnovnih škola koji su skupljali otpad sa plaža.

 

urban radio