sancho sea

Nakon devet dana završeno je 3 D snimanje podmorja na blokovima 30 i 26. Snimanje je trajalo bez zastoja u radu.

U narednom periodu slijedi obrada prikupljenih podataka, što će u konačnom rezultirati njihovom interpretacijom i konkretnim saznanjima o stanju ugljovodoničnog potencijala crnogorskog podmorja na blokovima 30 i 26.

-Sve mjere zaštite životne sredine i monitoringa parametara životne sredine su sprovedene u skladu sa Elaboratom o procjeni uticaja na životnu sredinu. Licencirani posmatrači morskih sisara i kornjača koji se nalaze na brodu ‘Ramform Titan’ u periodu prikupljanja 3D geofizičkih podataka (10-18. februar) nijesu registrovali promjene koje bi mogle da ukažu na negativan uticaj 3D snimanja na biodiverzitet mora. Pored toga, u ovom periodu nije zabilježeno prisustvo morskih sisara i kornjača u ‘sigurnosnoj’ zoni, saopštili su iz Uprave za ugljovodonike.

Podsjetimo, 3D seizmičko istraživanje crnogorskog podmorja na blokovima 30 i 26 počelo je 10. februara u 00:30 i vršila ga je norveška kompanija “PGS”. Ono je definisano radnim programom Ugovora o koncesiji koji je potpisan u martu 2017. godine sa grčkom kompanijom “Energean”. Ove istražne aktivnosti odvijaju se u skladu sa programom za prvi istražni period.

 

Alegra dugi

 

ViM BANER

Jedro 320x250 

AD Marina Logo

baneb reklama

 baneb jedro

  optotim nova adresa 320

Klime Baković

ave tours 1


JPMD 320

Luka Bar unutrašnji baner

baner Adria

  baneb jedro

 

baneb reklama

 baneb jedro

regionalni vodovod novi

 Klime Baković


ave tours 1


Luka Bar unutrašnji baner

 

 

 

 

  Logo MPF

 tobar

 

Kolumnisti