brod titan

Danas na sidrište luka Bar treba da doplovi brod“Ramform Titan”, koji će vršiti 3D snimanje, kao i prateći brodovi “Thor Freya” i “Sanco Sea”.

Brod “Ramform Titan”, će biti na udaljenosti od oko milju od obale.
Istraživanje će obavljati norveška kompanija “PGS”

Iz Uprave za ugljovodonike najavili su 3D geofizičko snimanje crnogorskog podmorja na blokovima 30 i 26, u skladu sa Ugovorom o koncesiji za istraživanje i proizvodnju nafte i gasa sa grčkom kompanijom “Energean” početi u narednih deset dana

-Istraživanje će se na blokovima ukupne površine 338km2 koji se nalaze na prostoru između Bara i Buljarice. Planirano je da od 7. do 10. februara brod Ramform Titan vrši pripremne aktivnosti za prikupljanje seizmičkih podataka.

riprema će obuhvatati spuštanje u vodu 14 strimera dužine sedam i po kilometara kao i prateće opreme. Ova oprema je neophodna da bi se dobio reflektovani signal od različitih geoloških slojeva u podmorju. Nakon toga, biće vršena kalibracija i finalno testiranje opreme kao uvod u početak geofizičkog istraživanja. Za očekivati je da 3D geofizičko snimanje na blokovima 30 i 26 počne 10. februara i traje osam dana”, objašnjavaju iz Uprave. Kako ističu, sve mjere zaštite životne sredine i monitoringa parametara životne sredine biće sprovedene u skladu sa smjernicama iz Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu ovih aktivnosti koji je usvojen od strane Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

ViM BANER

Jedro 320x250

AD Marina Logo

Alter Modus

baneb reklama

djokic

 baneb jedro

  Klime Baković

ave tours 1


JPMD 320

Luka Bar unutrašnji baner

baner Adria

  baneb jedro

 

baneb reklama

AD Marina Logo

djokic

 baneb jedro

regionalni vodovod novi

Klime Baković


ave tours 1


Luka Bar unutrašnji baner

 

 

 

 

  Logo MPF

 tobar

 

Kolumnisti

 

 

 

 

 

 

 

//Track Outbound Link Clicks (function trackOutbounds() { var hitCallbackHandler = function(url,win) { if (win) { window.open(url, win); } else { window.location.href = url; } }; var addEvent = function(el, eventName, handler) { if (el.addEventListener) { el.addEventListener(eventName, handler); } else { el.attachEvent('on' + eventName, function(){ handler.call(el); }); } } if (document.getElementsByTagName) { var el = document.getElementsByTagName('a'); var getDomain = document.domain.split('.').reverse()[1] + '.' + document.domain.split('.').reverse()[0]; // Look thru each a element for (var i=0; i < el.length;i++) { // Extract it's href attribute var href = (typeof(el[i].getAttribute('href')) == 'string' ) ? el[i].getAttribute('href') : ''; // Query the href for the top level domain (xxxxx.com) var myDomain = href.match(getDomain); // If link is outbound and is not to this domain if ((href.match(/^(https?:|\/\/)/i) && !myDomain) || href.match(/^mailto\:/i)) { // Add an event to click addEvent(el[i],'click', function(e) { var url = this.getAttribute('href'), win = (typeof(this.getAttribute('target')) == 'string') ? this.getAttribute('target') : ''; console.log ("add event", url); // Log even to Analytics, once done, go to the link ga('send', 'event', 'outbound', 'click', url, {'hitCallback': hitCallbackHandler(url,win)}, {'nonInteraction': 1} ); e.preventDefault(); }); } } } })();