pilot

Lučka uprava pozvala je sve zainteresovane da se uključe u javnu raspravu o koncesionom aktu za dodjelu koncesije za pužanje usluge lučke pilotaže u luci Bar.

„Ciljevi dodjele koncesije su da se osigura bezbjedna plovidba u luci Bar i da se organizuje obavljanje lučke pilotže saglasno sa domaćim i međunarodnim propisima i standardima“, navodi se u koncesionom aktu.

Koncesija se daje na rok od deset godina.
Na osnovu podataka kojima raspolaže Lučka uprava a vezano za ukupan prihod od obavljanja djelatnosti lučke pilotaže u luci Bar za period 2015, 2016 i prošle godine smatramo da je najmanji predloženi iznos godišnje fiksne koncesione naknade od 30,000 eura adekvatan i finansijski opravdan“, navodi se u dokumentu.

Čučka uprava je povezala sce grđane, državne organe, nevladineorganizacije ,preduzeća i preduzetnike i druge zainteresovane subjekte dasvoje komentare i predloge dostave u pisanoj ili elektronskoj formi.

Javna rasprava će trajati do 3. septembra.

ViM BANER

Jedro 320x250 

AD Marina Logo

baneb reklama

 

emporio 50

baneb jedro

  optotim nova adresa 320

Klime Baković

ave tours 1


JPMD 320

Luka Bar unutrašnji baner

baner Adria

  baneb jedro


optotim nova adresa 320 

 

Posljednje vijesti

Thumbnail Beogradski džez orkestar „Alex & theFesrgusons“ oduševio publiku ali i najmlađe trubače posjetom...
Više u kategorijama: Art  Obale  Info  More  

baneb reklama

 emporio 50

 baneb jedro

regionalni vodovod novi

 Klime Baković


ave tours 1


Luka Bar unutrašnji baner

optotim nova adresa 320


emporio junior

 

 

  Logo MPF

 tobar

 

Kolumnisti