pilot

Lučka uprava pozvala je sve zainteresovane da se uključe u javnu raspravu o koncesionom aktu za dodjelu koncesije za pužanje usluge lučke pilotaže u luci Bar.

„Ciljevi dodjele koncesije su da se osigura bezbjedna plovidba u luci Bar i da se organizuje obavljanje lučke pilotže saglasno sa domaćim i međunarodnim propisima i standardima“, navodi se u koncesionom aktu.

Koncesija se daje na rok od deset godina.
Na osnovu podataka kojima raspolaže Lučka uprava a vezano za ukupan prihod od obavljanja djelatnosti lučke pilotaže u luci Bar za period 2015, 2016 i prošle godine smatramo da je najmanji predloženi iznos godišnje fiksne koncesione naknade od 30,000 eura adekvatan i finansijski opravdan“, navodi se u dokumentu.

Čučka uprava je povezala sce grđane, državne organe, nevladineorganizacije ,preduzeća i preduzetnike i druge zainteresovane subjekte dasvoje komentare i predloge dostave u pisanoj ili elektronskoj formi.

Javna rasprava će trajati do 3. septembra.

red plovidbe

Jedro 320x250

regionalni vodovod novi

 

baneb jedro

 Svetionik logo glavni

 optotim nova adresa 320

Klime Baković

ave tours 1


JPMD 320

Luka Bar unutrašnji baner

baner Adria

  baneb jedro


emporio junior

pascuci 320

F radio bočni

 optotim nova adresa 320 

 

Posljednje vijesti

Thumbnail Opština Bar će i ove godine obezbijediti besplatne udžbenike za djecu, koja školske 2018/2019....
Više u kategorijama: Info  More  Info  Art  

regionalni vodovod novi

baneb jedro

Svetionik logo glavni

Klime Baković

ave tours 1


Luka Bar unutrašnji baner

optotim nova adresa 320

baner Adria

emporio junior


JPMD 320

Adria

pascuci 320

F radio bočni

 pascuci 320

  Logo MPF

 tobar

 

Kolumnisti