mozeli marina ovdje

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavilo je u petak Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup morskog dobra u cilju izgradnje pristaništa u Sutomoru.

fffff 1140x445

NTC radionice su bazirane na programu NTC sistema učenja autora dr Ranka Rajovića (član Komiteta svjetske Mense za darovitu djecu i saradnik UNICEF-a za rano obrazovanje) i Uroša Petrovića (pisac za djecu).

Zoran Pajović

D.O.O “Vik” Bar je prethodnih dana dobilo više prijava građana o pojedinim oblicima nelegalnog korišćenja određenih komunalnih usluga kao i nelegalnh Izvođenja radova u blizini kaptaže “Vrelo” u Čanju,navodi se u saopštenju D.O.O. "Vodovod i kanalizacija" koje potpisuje direktor preduzeća Zoran Pajović.

nvo 1

Održana obuka za predstavnike područnih jedinica Zavoda za zapošljavnje Crne Gore i centara za socijalni rad i okrugli sto u Baru.

dir luke pajovic

Odbornici u ime Barana jednoglasno odložiti postupak prodaje Luke Bar.

9vik

Širom barske opštine minulih dana preduezti su veliki radovi na održavanju i popravljanju kvaliteta kanalizacione mreže kako bi bila spremna da prihvatiti veću količinu otpadnih voda.

u gradnji

Kolegijum Predsjednika Opštine Bar u cilju evidentiranja građenja objekata bez građevinske dozvole, zatražio je da Načelnik komunalne policije Opštine Bar, izda Nalog kojim je naređeno inspektorima za komunalnu oblast i komunalnim policajcima, da u okviru propisanih ovlašćenja, izvrše kontrolu građenja objekata bez građevinske dozvole na teritoriji Opštine Bar.

hotel francca

Obuka za predstavnike područnih jedinica Zavoda za zapošljavnje Crne Gore i centara za socijalni rad na temu rad sa osjetljivim ciljnim grupama održaće se u ponedeljak u Baru.

Vodovod

U cilju priprema za nastupajuću turističku sezonu DOO „Vodovod i kanalizacija“ preduzima sve aktivnosti kako bi se tokom ljeta, kada su povećane potrebe građana za vodom, obezbijedile dovoljne količine vode i stvorili uslovi za njenu kontinuiranu isporuku po kvalitetu i obimu, saopštili su iz ovog preduzeća.

DSC 3628

U naselju Kunje, sagrađeno je novo „naselje“ koje broji 27 objekata , ali bez prethodno pribavljene građevinske dozvole.