deca kompjuter

Jednom od roditelja ili samohranom roditelju djeteta koje nije starije od 11 godina i djeteta sa posebnim obrazovnim potrebama – smetnjama u razvoju obezbjeđuje se pravo na plaćeno odsustvo sa rada tokom onlajn sistema učenja, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Iz Ministarstva su kazali da se pravo na plaćeno odsustvo ne obezbjeđuje zaposlenima u zdravstvu, ministarstvima odbrane i unutrašnjih poslova, Agenciji za nacionalnu bezbjednost, Upravi policije, Poreskoj i upravama carina i za nekretnine,zaposlenima u Direktoratu za državni trezor u Ministarstvu finansija koji rade na poslovima realizacije Programa pružanja podrške privredi i zaposlenima, u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije koronavirusa, koji je donijela Vlada, kao i zaposlenima u upravama za inspekcijske poslove i za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, za izvršenje krivičnih sankcija, ustanovama za smještaj lica iz oblasti za socijalnu i dječju zaštitu, službama zaštite i spašavanja i u drugim organima, službama i pravnim licima čija djelatnost je nezamjenjiv uslov života i rada građana, osim ako su oba roditelja zaposlena kod ovih poslodavaca“, kaže se u saopštenju.