izbor bar

Većinski vlasnik je sakriven iza zbirnog kastodi računa.

Prema podacima Centralnog klirinškog depozitarnog društva (CKDD), većinski vlasnik kompanije AD „Izbor Bar“ je sakriven iza zbirnog kastodi računa i posjeduje 78,7 odsto akcija, piše Dan.

Vlada u kompaniji AD „Izbor Bar“ ima oko tri odsto akcija.
Među vlasnicima manjeg broja akcija su i Eurofond i Tim invest.

Kompanija AD „Izbor Bar” nalazi se i na spisku blokiranih pravnih lica i preduzetnika Centralne banke Crne Gore (CBCG), koji je evidentiran 30. novembra 2020. godine, zbog duga od oko 3,9 miliona eura.