urusen put 2

Opština Bar  obavještava građane da je saobraćaj na dijelu Ulice „6“ u naselju Dobra Voda, na kojem je došlo do odrona usljed obilnih padavina, obustavljen za sve kategorije vozila.

urusen put 1

Obustava saobraćaja važi od 11.01.2021. godine i trajaće do sanacije oštećenog puta.

Kao alternativni putni pravac za vrijeme izvođenja radova određuje se Ulica „62“.